Vytvořte fakturu

KOVIP G & A - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KOVIP G & A
IČO 17334063
TIN 2020318575
DIČ SK2020318575
Datum vytvoření 01 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOVIP G & A
Vajnorská 106
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 202 936 €
Zisk -5 528 €
Kapitál 55 736 €
Vlastní kapitál 33 067 €
Kontaktní informace
Email adamik@kovip.sk
Telefon(y) 0244454467, 0905963729
Mobile(y) 0905963729
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,873
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,873
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,873
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,354
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 27,549
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 174
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,151
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 57,227
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,540
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 935
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 25,494
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,528
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,687
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,359
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 18,788
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,877
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,018
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,199
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,694
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,540
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 202,936
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 202,931
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 206,406
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 64,084
C. Služby (účtová skupina 51) 57,669
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 78,731
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,135
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,228
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,559
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,470
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 81,178
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,099
M. Úrokové náklady (562) 754
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 345
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,097
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,567
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,528
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17334063 TIN: 2020318575 DIČ: SK2020318575
 • Sídlo: KOVIP G & A, Vajnorská 106, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Galandák Kalinčiakova 27 Senec 903 01 01.12.1991
  Štefan Adamík Kalinčiakova 27 Senec 903 01 15.02.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Galandák 3 319 € (50%) Kalinčiakova 27 Senec 903 01
  Štefan Adamík 3 319 € (50%) Kalinčiakova 27 Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.10.2005Noví spoločníci:
   Jozef Galandák Kalinčiakova 27 Senec 903 01
   Štefan Adamík Nádražná 60 Cífer 919 43
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Galandák Kalinčiakova 27 Senec 903 01 Vznik funkcie: 01.12.1991
   27.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Štefan Adamík Nádražná 60 Cífer
   Jozef Galandák Nám. padlých hrdinov 106 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Galandák
   18.03.1999Nové sidlo:
   Vajnorská 106 Bratislava 831 03
   17.03.1999Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   KOVIP G & A spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zámočnícke, klampiarenské, vodoinštalatérske a kúrenárske práce
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Adamík
   Jozef Galandák
   14.02.1993Zrušené obchodné meno:
   KOVIP 6 & A spol. s r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie stavebných, inštalačných, zámočníckych, klampiarskych a montážnych prác v dodavateľsko - investorskej oblasti
   výroba a sprostredkovateľská činnosť v súvislosti s predmetom činnosti pod bodom 1
   obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.12.1991Nové obchodné meno:
   KOVIP 6 & A spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie stavebných, inštalačných, zámočníckych, klampiarskych a montážnych prác v dodavateľsko - investorskej oblasti
   výroba a sprostredkovateľská činnosť v súvislosti s predmetom činnosti pod bodom 1
   obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   Noví spoločníci:
   Štefan Adamík Nádražná 60 Cífer
   Jozef Galandák Nám. padlých hrdinov 106 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia