Vytvořte fakturu

PRESSKAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRESSKAM
IČO 17334080
TIN 2020343017
DIČ SK2020343017
Datum vytvoření 21 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESSKAM
Vápenka 4
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 714 212 €
Zisk 147 840 €
Kapitál 2 881 144 €
Vlastní kapitál 2 209 126 €
Kontaktní informace
Email ast@presskam.sk
Telefon(y) 0264530150, 0264369600
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,908,771
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,909,660
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,909,660
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 785,705
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,127,307
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ -3,352
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 196,018
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,254
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,254
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 164,583
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 163,120
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,325
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,795
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,463
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,181
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 22,912
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,269
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 803,093
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 897
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 802,196
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,908,771
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 356,966
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 90,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 90,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 614,742
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 365,309
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 365,309
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 900,223
2. Ostatní fondy (427, 42X) 900,223
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,761,148
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,094,850
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,855,998
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 147,840
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,547,899
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,722
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 18,722
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,283,918
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 702,509
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,908
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 697,601
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,455,200
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,624
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,893
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,778
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,914
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,259
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,259
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 240,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,906
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,906
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 647,479
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 714,212
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,701
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 645,778
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 63,201
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,532
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 562,640
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 74,357
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 20,286
D. Služby (účtová skupina 51) 127,060
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 89,162
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 63,529
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 23,594
4. Sociální náklady (527, 528) 2,039
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 27,063
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 81,306
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 84,638
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -3,332
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 48,484
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -51,250
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 146,172
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 151,572
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 425,776
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 853
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 853
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -852
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 150,720
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 147,840
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17334080 TIN: 2020343017 DIČ: SK2020343017
 • Sídlo: PRESSKAM, Vápenka 4, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Viliam Liedl Štefana Králika 9 Bratislava 841 07 21.02.2000
  Ing. Michal Borguľa Chorvátska 2 Bratislava 811 08 23.07.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Viliam Liedl 45 000 € (50%) Štefana Králika 9 Bratislava 841 07
  SLOVUNIT a. s. 45 000 € (50%) Bratislava 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.10.2013Noví spoločníci:
   SLOVUNIT a. s. Špitálska 27 Bratislava 811 08
   09.10.2013Zrušeny spoločníci:
   SLOVUNIT s.r.o. Špitálska 27 Bratislava 811 08
   27.07.2012Noví spoločníci:
   SLOVUNIT s.r.o. Špitálska 27 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Borguľa Chorvátska 2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 23.07.2012
   26.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Marián Haruštiak Bleduľova 4 Bratislava 841 07
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Haruštiak Bleduľova 4 Bratislava 841 07
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   25.05.2011Noví spoločníci:
   Marián Haruštiak Bleduľova 4 Bratislava 841 07
   05.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Chudoba Chotárna 20 Bratislava 851 10
   13.12.2007Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Chudoba Chotárna 20 Bratislava 851 10
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Haruštiak Bleduľova 4 Bratislava 841 07
   12.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Marián Haruštiak J. Poničana 5 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   16.06.2006Nové predmety činnosti:
   usporiadanie výstav, veľtrhov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   nákup a predaj jazdených motorových vozidiel a náhradných dielov
   16.03.2006Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj motorových vozidiel
   umývanie motorových vozidiel
   čistenie motorových vozidiel
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie motorových vozidiel
   28.12.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   27.12.2005Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   26.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   25.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   20.04.2000Noví spoločníci:
   Viliam Liedl Štefana Králika 9 Bratislava 841 07
   Marián Haruštiak J. Poničana 5 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   19.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   Viliam Liedl Štefana Králika 9 Bratislava 841 07
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   21.02.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Viliam Liedl Štefana Králika 9 Bratislava 841 07
   20.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Liedl J. Smreka 26 Bratislava
   19.11.1997Noví spoločníci:
   Viliam Liedl Štefana Králika 9 Bratislava 841 07
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Viliam Liedl J. Smreka 26 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Hradištná 27 Bratislava
   18.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Fedinova 10/96 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Fedinova 10/96 Bratislava
   21.04.1994Nové predmety činnosti:
   technická údržba komunikácií
   sadové úpravy
   výroba lisárskeho náradia a výliskov z ko vu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj / obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením /
   údržba a oprava motorových vozidiel
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Fedinova 10/96 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Ing. Tibor Makara Fedinova 10/96 Bratislava
   20.04.1994Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj lisárskeho náriadia a výliskov
   obchodná činnosť doma a v zahraničí
   výrobno-technické služby pre obyvateľstvo a organizácie
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.11.1991Nové obchodné meno:
   PRESSKAM s r.o.
   Nové sidlo:
   Vápenka 4 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj lisárskeho náriadia a výliskov
   obchodná činnosť doma a v zahraničí
   výrobno-technické služby pre obyvateľstvo a organizácie
   Noví spoločníci:
   Marián Haruštiak J.Poničana 5 Bratislava
   Viliam Liedl H.Meličkovej 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia