Vytvořte fakturu

Wolf Slovenská republika - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název Wolf Slovenská republika
IČO 17334128
TIN 2020326869
DIČ SK2020326869
Datum vytvoření 11 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wolf Slovenská republika
Galvaniho 7
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 010 795 €
Zisk -408 232 €
Kapitál 1 077 353 €
Vlastní kapitál 666 644 €
Kontaktní informace
Email info@wolfsr.sk
webové stránky http://www.wolfsr.sk
Telefon(y) +421248200802
Fax(y) 0248200822
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,182,738
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 132,373
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 132,373
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 132,373
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,031,929
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 35,209
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 855
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 34,354
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 142,795
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 142,795
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 687,405
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 685,008
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,509
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 659,499
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,397
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 166,520
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,557
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 162,963
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,436
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 18,204
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 232
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,182,738
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 258,413
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,930
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,930
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,693
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,693
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 648,022
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 648,022
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -408,232
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 924,145
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 73,605
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 68,508
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,097
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 825,334
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 719,809
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 607,861
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 111,948
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 26,381
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,845
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,090
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,209
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 24,948
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,398
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 550
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 258
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 180
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 180
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,912,107
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,010,795
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,791,438
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 120,669
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,994
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88,694
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,435,912
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,187,136
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 75,387
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -678
D. Služby (účtová skupina 51) 462,260
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 565,965
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 412,355
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 139,075
4. Sociální náklady (527, 528) 14,535
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,435
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 46,534
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 46,534
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 71,723
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,150
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -425,117
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 188,002
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,386
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,378
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,378
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,794
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,294
2. Ostatní náklady (562A) 2,294
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 254
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,246
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,408
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -429,525
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -21,293
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,890
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -24,183
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -408,232
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :17334128 TIN: 2020326869 DIČ: SK2020326869
 • Sídlo: Wolf Slovenská republika, Galvaniho 7, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ramon Haás Lúčna 2164/21 Modra 900 01 11.12.1991
  Ing. Ivo Klinka Lúčna 2310/19 Modra 900 01 08.06.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ramon Haás 10 192 € (60.2%) Lúčna 2164/21 Modra 900 01
  Ing. Ivo Klinka 6 738 € (39.8%) Lúčna 2310/19 Modra 900 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.06.2015Noví spoločníci:
   Ing. Ivo Klinka Lúčna 2310/19 Modra 900 01
   Ing. Ramon Haás Lúčna 2164/21 Modra 900 01
   22.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Truchlík Ľaliová 2790/26 Bratislava-Ružinov 821 05
   Ing. Ramon Haas Lúčna 2164/21 Modra 900 01
   Ing. Ivo Klinka Lúčna 2310/19 Modra 900 01
   14.03.2013Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Truchlík Ľaliová 2790/26 Bratislava-Ružinov 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Klinka Lúčna 2310/19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 08.06.1995
   13.03.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Truchlík Fedinova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra Vznik funkcie: 08.06.1995
   01.03.2013Nové obchodné meno:
   Wolf Slovenská republika s. r. o.
   28.02.2013Zrušené obchodné meno:
   K K H spol. s r.o.
   07.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Lúčna 2164/21 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ramon Haas Lúčna 2164/21 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.12.1991
   06.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava Vznik funkcie: 11.12.1991
   03.11.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ladislav Truchlík Fedinova 5 Bratislava 851 01
   02.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Daniel Komínek Kvetná 1944/8 Stupava
   26.04.2004Nové sidlo:
   Galvaniho 7 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   usporiadavanie kurzov, školení a seminárov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   automatizované spracovanie dát
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava Vznik funkcie: 11.12.1991
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra Vznik funkcie: 08.06.1995
   25.04.2004Zrušené sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 820 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   08.10.1999Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba plynových zariadení
   27.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Daniel Komínek Kvetná 1944/8 Stupava
   Ing. Ivo Klinka Lúčna 2310/19 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   26.05.1999Zrušeny spoločníci:
   S.T.G. spol. s r.o. Revolučná 46 Krnov Česká republika
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   Ing. Daniel Komínek Ľ. Fulu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   14.08.1995Nové sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava 820 09
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej činnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   Ing. Daniel Komínek Ľ. Fulu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ramon Haas Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivo Klinka Komenského 2 Modra
   13.08.1995Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ obchodno-sprostredkovateľská činnosť, sprostredkovanie, kúpa, predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, vrátane zahraničnoobchodnej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti mimo tej, ku ktorej je potrebné zvláštne povolenie
   2/ konzultačná, poradenská a zastupiteľská činnosť v oblasti hospodárskych stykov so zahraničím pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty /fyzické a právnické/
   3/ vývoj, výroba, projektovanie, predaj a servis výrobkov, včítane montáže a opráv
   4/ získavanie, správa a financovanie, prenájom a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí a pozemkov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ramon HAAS Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivan KLINKA Hviezdoslavova 2 Prešov
   Ing. Daniel KOMÍNEK H. Meličkovej 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.12.1991Nové obchodné meno:
   K K H spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ obchodno-sprostredkovateľská činnosť, sprostredkovanie, kúpa, predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, vrátane zahraničnoobchodnej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti mimo tej, ku ktorej je potrebné zvláštne povolenie
   2/ konzultačná, poradenská a zastupiteľská činnosť v oblasti hospodárskych stykov so zahraničím pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty /fyzické a právnické/
   3/ vývoj, výroba, projektovanie, predaj a servis výrobkov, včítane montáže a opráv
   4/ získavanie, správa a financovanie, prenájom a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí a pozemkov
   Noví spoločníci:
   S.T.G. spol. s r.o. Revolučná 46 Krnov Česká republika
   Ing. Ramon HAAS Švabinského 22 Bratislava
   Ing. Ivan KLINKA Hviezdoslavova 2 Prešov
   Ing. Daniel KOMÍNEK H. Meličkovej 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia