Vytvořte fakturu

MURTEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MURTEL
IČO 17334977
TIN 2020312602
DIČ SK2020312602
Datum vytvoření 19 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MURTEL
Radničné námestie 1
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 161 909 €
Zisk -1 473 €
Kapitál 83 502 €
Vlastní kapitál -85 224 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252495855, +421252495850
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 31,815
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 31,815
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 31,815
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,977
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 34,685
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,386
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 106,792
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -86,697
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -92,528
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,473
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 193,489
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 193,489
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,282
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,500
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,451
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 153,256
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 161,909
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 85,342
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 75,008
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,559
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 158,226
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 73,872
C. Služby (účtová skupina 51) 31,931
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 35,219
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 889
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,962
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 6,129
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,224
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,683
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 54,547
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,973
M. Úrokové náklady (562) 425
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,134
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 414
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,972
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -289
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,184
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,473
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17334977 TIN: 2020312602 DIČ: SK2020312602
 • Sídlo: MURTEL, Radničné námestie 1, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava 13.07.1994
  Mgr. Michal Bujna Bodrocká 5 Bratislava 821 05 25.06.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ladislav Bujna 5 312 € (80%) Bodrocká 5 Bratislava
  Mgr. Michal Bujna 1 328 € (20%) Bodrocká 5 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.07.2013Nové obchodné meno:
   MURTEL spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Radničné námestie 1 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   vývoj a výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   prenájom hnuteľných vecí
   finančný leasing
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Michal Bujna Bodrocká 5 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Bujna Bodrocká 5 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 25.06.2013
   22.07.2013Zrušené obchodné meno:
   MÚRTEL spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Magnetová 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.07.1994
   01.07.2010Nové sidlo:
   Magnetová 1 Bratislava 831 04
   30.06.2010Zrušené sidlo:
   Vazovova 3 Bratislava 811 07
   19.10.2005Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 13.07.1994
   18.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava
   Ing. František Krasňanský Ondovská 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Korenek Dénešova 17 Bratislava
   13.07.1994Nové sidlo:
   Vazovova 3 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďal- šieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj nehnuteľností
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti telekomunikácii
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava
   Ing. František Krasňanský Ondovská 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava
   Ing. Jozef Korenek Dénešova 17 Bratislava
   12.07.1994Zrušené sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Obchodná činnosť - nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí vrátane tovaru, na ktorý bude spoločnosti vydané osobitné povolenie, najmä obchod s výpočtovou, spotrebnou, kancelárskou a telekomunikačnou technikou.
   b/ Poskytovanie služieb všetkého druhu vrátane služieb, na ktoré bude spoločnosti vydané osobitné povolenie, najmä služieb spojených s využívaním výpočtovej, spotrebnej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky.
   c/ Sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti uvedeným v bode a/ a b/.
   d/ Zriaďovanie a prevádzkovanie pobočiek spoločnosti v zahraničí a v ČSFR.
   e/ Podieľnictvo na iných podnikoch a spoločnostiach.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava
   Matylda Martiniková Kukučínova 44 Bratislava
   Petruška Krčmář Odenburgerstrasse 125 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.11.1991Nové obchodné meno:
   MÚRTEL spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 70 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Obchodná činnosť - nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí vrátane tovaru, na ktorý bude spoločnosti vydané osobitné povolenie, najmä obchod s výpočtovou, spotrebnou, kancelárskou a telekomunikačnou technikou.
   b/ Poskytovanie služieb všetkého druhu vrátane služieb, na ktoré bude spoločnosti vydané osobitné povolenie, najmä služieb spojených s využívaním výpočtovej, spotrebnej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky.
   c/ Sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti uvedeným v bode a/ a b/.
   d/ Zriaďovanie a prevádzkovanie pobočiek spoločnosti v zahraničí a v ČSFR.
   e/ Podieľnictvo na iných podnikoch a spoločnostiach.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Bujna Bodrocká 5 Bratislava
   Ing. Jozef Korenek Pečnianska 17 Bratislava
   Matylda Martiniková Kukučínova 44 Bratislava
   Petruška Krčmář Odenburgerstrasse 125 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia