Vytvořte fakturu

Ateliér obchodu a cestovného ruchu - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Ateliér obchodu a cestovného ruchu
IČO 17335001
TIN 2020316419
DIČ SK2020316419
Datum vytvoření 06 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ateliér obchodu a cestovného ruchu
Úradnícka 28
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 167 256 €
Zisk 13 091 €
Kapitál 13 976 €
Vlastní kapitál -212 669 €
Kontaktní informace
Email aocr@architekt.sk
webové stránky http://www.architekt.sk
Telefon(y) +421244450867, +421244450868, +421244644121, +421244644122, +421244644123
Mobile(y) +421905560344
Fax(y) 0244450868
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 43,550
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,013
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,013
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 864
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 149
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,462
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 538
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 442
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 442
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 73
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 39,924
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 39,905
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,075
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 51
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,024
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,550
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -199,578
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,353
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,353
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,114
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,114
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -235,136
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,474
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -245,610
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,091
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 242,946
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,845
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,845
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 230,586
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 34,482
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,482
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 189,523
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 959
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,328
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,294
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,515
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,515
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 182
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 182
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 167,254
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 167,256
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 167,254
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 152,956
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,661
D. Služby (účtová skupina 51) 65,700
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 66,287
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 47,640
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,004
4. Sociální náklady (527, 528) 2,643
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 570
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 876
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 876
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,862
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,300
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 86,893
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 249
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 249
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -249
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,051
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,091
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17335001 TIN: 2020316419 DIČ: SK2020316419
 • Sídlo: Ateliér obchodu a cestovného ruchu, Úradnícka 28, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09 11.07.2003
  Ing. arch. Pavol Senecký Športová 13/D Veľký Biel 900 24 11.07.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. arch. Vladimír Vršanský 10 025 € (51.8%) Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
  Ing. arch. Pavol Senecký 9 328 € (48.2%) Športová 13/D Veľký Biel 900 24
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Senecký Športová 13/D Bratislava 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 11.07.2003
   Ing. arch. Pavol Senecký Športová 13/D Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 11.07.2003
   15.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava Vznik funkcie: 06.12.1991 Skončenie funkcie: 10.07.2003
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.1994 Skončenie funkcie: 10.07.2003
   11.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava Vznik funkcie: 06.12.1991 Skončenie funkcie: 10.07.2003
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava Vznik funkcie: 04.02.1994 Skončenie funkcie: 10.07.2003
   10.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava
   11.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   10.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   28.06.1999Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom strojov, zariadení, lízingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský Jakubovo nám. 10 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   27.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Peter Návrat Pifflova 7 Bratislava
   Ing. Pavol Senecký Považská 6 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Peter Návrat Pifflova 7 Bratislava
   Ing. Pavol Senecký Považská 6 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   13.08.1997Nové sidlo:
   Úradnícka 28 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Senecký Považská 6 Nové Mesto nad Váhom
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Senecký Považská 6 Nové Mesto nad Váhom
   12.08.1997Zrušené sidlo:
   Seberíniho ulica 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   30.04.1993Nové obchodné meno:
   Ateliér obchodu a cestovného ruchu s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho ulica 1 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie občianskych a bytových stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Peter Návrat Pifflova 7 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Peter Návrat Pifflova 7 Bratislava
   Ing. arch. Pavol Senecký Eisnerova 17 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Ing. arch. Vladimír Zigo Niťová 4 Bratislava
   29.04.1993Zrušené obchodné meno:
   Ateliér obchodu a cestovného ruchu spol. s r.o. /v skratke AOCR spol. s r.o./
   Zrušené sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb včítane príslušných prieskumov vo funkcii generálneho projektanta a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle vyhlášky č. 43/90 Zb. o projektovej príprave stavieb
   spracovanie projektovej dokumentácie a dizajn interiéru
   spracovanie typizačných prác v oblasti investičnej výstavby
   poskytovanie technických prieslumných prác a informačných služieb v oblasti predprojektovej a projektovej prípravy a v oblasti realizácie a prevádzky stavieb
   vykonávanie prác fotodokumentačných a modelárskych v súvislosti s projektovou dokumentáciou
   zabezpečovanie realizáci stavieb
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.12.1991Nové obchodné meno:
   Ateliér obchodu a cestovného ruchu spol. s r.o. /v skratke AOCR spol. s r.o./
   Nové sidlo:
   Urxova 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb včítane príslušných prieskumov vo funkcii generálneho projektanta a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle vyhlášky č. 43/90 Zb. o projektovej príprave stavieb
   spracovanie projektovej dokumentácie a dizajn interiéru
   spracovanie typizačných prác v oblasti investičnej výstavby
   poskytovanie technických prieslumných prác a informačných služieb v oblasti predprojektovej a projektovej prípravy a v oblasti realizácie a prevádzky stavieb
   vykonávanie prác fotodokumentačných a modelárskych v súvislosti s projektovou dokumentáciou
   zabezpečovanie realizáci stavieb
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Vladimír Vršanský M. Chuťkovej 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia