Vytvořte fakturu

FinEco-ucto - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FinEco-ucto
IČO 17335108
TIN 2020351718
DIČ SK2020351718
Datum vytvoření 12 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FinEco-ucto
Koceľova 21
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 59 813 €
Zisk 2 745 €
Kapitál 96 240 €
Vlastní kapitál 59 838 €
Kontaktní informace
Email fineco@slovanet.sk
webové stránky http://www.fineco-ucto.sk
Mobile(y) +421905658030
Fax(y) 0239012480
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 36,841
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 36,841
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,314
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,297
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 28,777
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,129
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,391
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 99,138
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,582
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 664
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 51,870
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,745
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,556
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,932
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,189
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,521
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,143
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 79
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,677
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,964
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,983
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 59,813
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 59,810
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 50,635
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,785
C. Služby (účtová skupina 51) 8,055
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,558
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 198
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,650
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,389
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,178
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 45,970
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,870
M. Úrokové náklady (562) 1,600
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 270
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,870
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,308
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,563
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,745
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17335108 TIN: 2020351718 DIČ: SK2020351718
 • Sídlo: FinEco-ucto, Koceľova 21, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marcela Balejová Gaštanová 440/7 Limbach 900 91 23.05.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marcela Balejová 6 639 € (100%) Gaštanová 440/7 Limbach 900 91
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.01.2011Nové obchodné meno:
   FinEco-ucto spol. s r. o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   10.01.2011Zrušené obchodné meno:
   FinEco, spol.s r.o.
   23.05.2006Nové sidlo:
   Koceľova 21 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Balejová Gaštanová 440/7 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Balejová Gaštanová 440/7 Limbach 900 91
   22.05.2006Zrušené sidlo:
   Jasovská 2 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava
   04.09.2000Nové sidlo:
   Jasovská 2 Bratislava 851 07
   03.09.2000Zrušené sidlo:
   Jasovská 1 Bratislava 851 07
   14.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   13.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   26.09.1994Nové sidlo:
   Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   vedenie účtovnej evidencie
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava
   25.09.1994Zrušené sidlo:
   Jasovská 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie ekonomického poradenstva všetkého druhu, najmä však poradenstva v oblasti zakladania a vedenia účtovnej evidencie, stanovovania odvodu daní,zostavovania bilancií a overovanie účtov, poradenstva v oblasti cien, zriaďovanie samostatných firiem účtovných poradcov, finančných poradcov, vykonávanie účtovných operácií
   vykonávanie obchodných operácii všetkého druhu, kúpa a predaj tovarov investičnej a neinvestičnej povahy, vrátane sprostredkovania kúpy a predaja tovarov
   nákup a predaj nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   uskutočňovanie kapitálového, finančného a iného podieľníctva, uskutočňovanie kapitálových, finančných a iných investicií do spoločnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Marta Martincová , Csc. Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   FinEco, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie ekonomického poradenstva všetkého druhu, najmä však poradenstva v oblasti zakladania a vedenia účtovnej evidencie, stanovovania odvodu daní,zostavovania bilancií a overovanie účtov, poradenstva v oblasti cien, zriaďovanie samostatných firiem účtovných poradcov, finančných poradcov, vykonávanie účtovných operácií
   vykonávanie obchodných operácii všetkého druhu, kúpa a predaj tovarov investičnej a neinvestičnej povahy, vrátane sprostredkovania kúpy a predaja tovarov
   nákup a predaj nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   uskutočňovanie kapitálového, finančného a iného podieľníctva, uskutočňovanie kapitálových, finančných a iných investicií do spoločnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Marcela Balejová Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Marta Martincová , Csc. Jasovská 11 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia