Vytvořte fakturu

Bytové družstvo Štetinova - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.10.2015
Basic information
Obchodní název Bytové družstvo Štetinova
Stav V likvidaci
IČO 17335191
TIN 2020806227
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Družstvo
Sídlo Bytové družstvo Štetinova
Štetinova 1
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 661 €
Zisk 5 266 €
Kapitál 27 440 €
Vlastní kapitál 26 370 €
Date of updating data: 26.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 934
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 934
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,274
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,274
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 34,208
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 31,636
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 12,806
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 12,806
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,104
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 12,460
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,266
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,572
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,202
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 700
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,485
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 370
Date of updating data: 26.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8,661
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,545
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 116
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,829
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 114
C. Služby (účtová skupina 51) 1,220
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 220
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 275
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,832
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,211
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 83
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 83
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,751
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,485
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,266
Date of updating data: 26.10.2015
Files
4249189.tif
Date of updating data: 26.10.2015