Vytvořte fakturu

GENEXPRESS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GENEXPRESS
IČO 17336317
TIN 2020914060
Datum vytvoření 05 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GENEXPRESS
Mlynarovičova 22
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 334 408 €
Zisk 94 418 €
Kapitál 132 060 €
Vlastní kapitál 75 469 €
Kontaktní informace
Email kadasi@fns.uniba.sk
webové stránky http://www.genexpress.sk
Mobile(y) +421918418982
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,657
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,657
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,657
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 130,438
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 83,026
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,349
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,339
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 146,095
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 111,886
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,145
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 8,684
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 94,418
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34,209
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 34,209
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,710
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 17,835
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,556
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 108
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 334,408
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 334,408
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 210,288
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,271
C. Služby (účtová skupina 51) 31,485
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 116,594
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 10,949
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,989
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 124,120
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 260,652
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,040
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 41
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,999
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,038
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 121,082
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 26,664
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 94,418
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17336317 TIN: 2020914060
 • Sídlo: GENEXPRESS, Mlynarovičova 22, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava 19.08.1996
  Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava 19.08.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Eva Feráková 3 320 € (50%) Zhorínska 28 Bratislava
  Ľudovít Kádasi 3 320 € (50%) Mlynarovičova 22 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.01.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárska genetika
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   19.08.1996Noví spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   18.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   10.04.1996Noví spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   09.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Alexander Sabó Zúbekova 3 Bratislava
   28.06.1995Nové sidlo:
   Mlynarovičova 22 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   laboratórne rozbory v oblasti molekulárnej biológie a genetiky
   príprava bioreagenčných súprav pre prácu v oblasti molekulárnej biológie a genetiky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti molekulárnej biológie a genetiky
   Noví spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Alexander Sabó Zúbekova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   27.06.1995Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 18 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti molekulárnej biológie, genetiky a ich aplikácií
   malo- a veľkoobchodná, vnútroštátna a zahraničná obchodná činnosť s komoditami, ktoré nevyžadujú zvláštne povolenie
   zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem a osôb
   vzdelávacia a ďalšia činnosť súvisiaci s predmetom podnikania
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Alexander Sabó Zúbekova 3 Bratislava
   Ján Turňa Ševčenkova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   GENEXPRESS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a expertízna činnosť v oblasti molekulárnej biológie, genetiky a ich aplikácií
   malo- a veľkoobchodná, vnútroštátna a zahraničná obchodná činnosť s komoditami, ktoré nevyžadujú zvláštne povolenie
   zastupovanie tuzemských a zahraničných firiem a osôb
   vzdelávacia a ďalšia činnosť súvisiaci s predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Eva Feráková Zhorínska 28 Bratislava
   Soňa Hudecová Repíkova 1 Bratislava
   Ľudovít Kádasi Mlynarovičova 22 Bratislava
   Alexander Sabó Zúbekova 3 Bratislava
   Ján Turňa Ševčenkova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia