Vytvořte fakturu

FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, v skratke FOCUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, v skratke FOCUS
IČO 17336325
TIN 2020298159
DIČ SK2020298159
Datum vytvoření 26 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, v skratke FOCUS
Sládkovičova 4
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 645 880 €
Zisk 41 782 €
Kapitál 83 328 €
Vlastní kapitál 31 527 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421910952931
Fax(y) 0252931378
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,679
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,916
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,916
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 763
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 89,651
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,931
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,975
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 79,842
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 93,330
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,557
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,967
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,967
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 11
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 41,782
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,773
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 249
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 38,837
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,686
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 17,486
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,377
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,288
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,687
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 645,880
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 642,377
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 587,923
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,609
C. Služby (účtová skupina 51) 425,494
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 139,403
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,148
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,001
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 360
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,908
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 57,957
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 208,274
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,129
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 493
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 636
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,123
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 56,834
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 15,052
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 41,782
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016