Vytvořte fakturu

HEIDELBERG Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HEIDELBERG Slovensko
IČO 17336520
TIN 2020297730
DIČ SK2020297730
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HEIDELBERG Slovensko
Novobanská 10
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 975 201 €
Zisk 262 058 €
Kapitál 4 397 075 €
Vlastní kapitál 2 021 111 €
Kontaktní informace
Email info.sk@heidelberg.com
webové stránky http://www.heidelberg.sk
Telefon(y) +421263810630, +421263810632, +421263810631
Fax(y) 0263810631
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,406,738
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 54,405
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 50
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 50
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 54,355
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,736
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 35,201
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 9,198
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 220
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,333,791
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 305,219
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 305,219
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 84,665
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 32,809
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,809
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 51,856
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,702,125
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,345,338
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,345,338
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 288,998
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 67,177
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 612
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 241,782
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,359
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 237,423
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,542
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 18,542
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,406,738
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,683,169
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 341,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 341,400
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 55,029
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 55,029
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,024,682
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,024,682
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 262,058
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,723,569
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,229
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,229
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,448,646
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,243,593
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,243,593
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 188,218
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,835
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 269,694
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 139,820
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 129,874
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,976,518
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,975,201
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,661,595
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 234,910
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,008
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75,688
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,628,858
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,088,324
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 56,668
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -126,581
D. Služby (účtová skupina 51) 757,672
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 826,673
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 646,064
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 169,914
4. Sociální náklady (527, 528) 10,695
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,188
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,223
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,223
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 695
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -78,304
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84,300
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 346,343
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,120,422
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,467
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,317
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,230
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 87
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 150
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,470
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 947
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 947
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,523
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,003
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 341,340
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 79,282
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 39,624
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 39,658
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 262,058
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17336520 TIN: 2020297730 DIČ: SK2020297730
 • Sídlo: HEIDELBERG Slovensko, Novobanská 10, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Topoľský, CSc. Pavlovova 1039/7 Bratislava 21.05.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H 341 400 € (100%) Wien Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Josef Moser dlhodobý pobyt na území SR : Kosatcová 5493/37 Bratislava
   21.05.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Topoľský , CSc. Pavlovova 1039/7 Bratislava
   20.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.12.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnoti
   15.10.1999Nové sidlo:
   Novobanská 10 Bratislava 851 01
   14.10.1999Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 12 Bratislava 811 04
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   18.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Josef Moser dlhodobý pobyt na území SR : Kosatcová 5493/37 Bratislava
   17.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Johann Šustr Vňahalova Brno Česká republika
   23.01.1997Nové obchodné meno:
   HEIDELBERG Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Havlíčkova 12 Bratislava 811 04
   22.01.1997Zrušené obchodné meno:
   Heidelberger Druckmaschinen Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   04.12.1996Nové obchodné meno:
   Heidelberger Druckmaschinen Bratislava, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   03.12.1996Zrušené obchodné meno:
   Berthold & Stempel, Bratislava spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Berthold & Stempel Gesellschaft m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   13.08.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   12.08.1996Zrušené sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 812 62
   15.02.1993Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 812 62
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie strojov strojov a prístrojov pre polygrafický priemysel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   inštalovanie, údržba a servis strojov a prístrojov pre polygrafický priemysel
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Johann Šustr Vňahalova Brno Česká republika
   14.02.1993Zrušené sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Obchod so strojmi, prístrojmi a materiálmi a materiálmi pre polygrafiu a papier spracujúci priemysel v tuzemsku a zahraničí. Preberanie obchodných zastúpení z tuzemska a zahraničia. Inštalovanie, údržba a opravy všetkých strojov a prístrojov, ktoré sú predmetom obchodovania, ako aj školenie zamestnancov a používateľov v obsluhe týchto strojov a prístrojov. Vykonávanie živnosti pre sadzbu, reprografiu, tlač, kníhviazačstvo a ďašie spracovanie. Zriaďovanie filiálok a prevádzok v tuzemsku a zahraničí. Výroba spotrebných materiálov pre polygrafiu a papierspracujúci priemysel.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Günter Bretschneider - obchodný vedúci Per - albin - HanssonstraBe 83/2 Wien Rakúska republika
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   Berthold & Stempel, Bratislava spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchod so strojmi, prístrojmi a materiálmi a materiálmi pre polygrafiu a papier spracujúci priemysel v tuzemsku a zahraničí. Preberanie obchodných zastúpení z tuzemska a zahraničia. Inštalovanie, údržba a opravy všetkých strojov a prístrojov, ktoré sú predmetom obchodovania, ako aj školenie zamestnancov a používateľov v obsluhe týchto strojov a prístrojov. Vykonávanie živnosti pre sadzbu, reprografiu, tlač, kníhviazačstvo a ďašie spracovanie. Zriaďovanie filiálok a prevádzok v tuzemsku a zahraničí. Výroba spotrebných materiálov pre polygrafiu a papierspracujúci priemysel.
   Noví spoločníci:
   Berthold & Stempel Gesellschaft m.b.H Hebbelplatz 7 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Günter Bretschneider - obchodný vedúci Per - albin - HanssonstraBe 83/2 Wien Rakúska republika