Vytvořte fakturu

R O D A M E X - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název R O D A M E X
IČO 17336627
TIN 2020294881
DIČ SK2020294881
Datum vytvoření 29 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R O D A M E X
Jakubovo nám. 12
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 110 400 €
Zisk 9 465 €
Kapitál 20 107 €
Vlastní kapitál -9 018 €
Kontaktní informace
Email rodamex@rodamex.sk
Telefon(y) 0252630631, 0252630632, 0252630633, 0252968371
Mobile(y) 0905340370
Fax(y) 0252968371
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,285
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 516
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,048
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 15,285
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 447
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 982
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -16,639
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,465
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,838
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 851
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,887
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 609
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 653
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,179
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,446
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 110,400
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 110,400
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 99,865
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 75,336
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 768
C. Služby (účtová skupina 51) 10,557
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,484
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,628
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 895
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,535
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,739
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 111
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 109
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -110
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,425
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,465
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17336627 TIN: 2020294881 DIČ: SK2020294881
 • Sídlo: R O D A M E X, Jakubovo nám. 12, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Múčka Novosvetská 13 Bratislava 811 06 29.11.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Múčka 6 639 € (100%) Novosvetská 13 Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.10.2009Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Múčka Novosvetská 13 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Múčka Novosvetská 13 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 29.11.1991
   13.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského rad 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského rad 13 Bratislava
   17.11.1998Nové obchodné meno:
   R O D A M E X , s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského rad 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského rad 13 Bratislava
   16.11.1998Zrušené obchodné meno:
   R O D A M E X , spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského 13 Bratislava
   21.03.1994Nové sidlo:
   Jakubovo nám. 12 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a akvizičná činnosť
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   mechanické úpravy a opravy valivých ložísk
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského 13 Bratislava
   20.03.1994Zrušené sidlo:
   Dostojevského 13 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru, vrátane exportu, importu a reexportu
   reklamná, akvizičná a propagačná činnosť
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť, vrátane obstarávania záležitosti pre tretie osoby.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.11.1991Nové obchodné meno:
   R O D A M E X , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dostojevského 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru, vrátane exportu, importu a reexportu
   reklamná, akvizičná a propagačná činnosť
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť, vrátane obstarávania záležitosti pre tretie osoby.
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Múčka Dostojevského 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ