Vytvořte fakturu

"Kas. Comp. - počítačové aplikácie" - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název "Kas. Comp. - počítačové aplikácie"
IČO 17336708
TIN 2020344975
DIČ SK2020344975
Datum vytvoření 12 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "Kas. Comp. - počítačové aplikácie"
Líščie údolie 73
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 793 277 €
Zisk -55 435 €
Kontaktní informace
Email kascomp@kascomp.sk
Telefon(y) 0264531431
Mobile(y) 0918773233
Fax(y) 0264531432
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 498,656
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 47,457
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,324
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,324
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 45,133
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 45,133
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 449,828
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 83,669
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 83,669
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 241,340
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 191,189
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 191,189
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24,295
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25,856
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 124,819
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,655
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 119,164
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,371
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,371
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 498,656
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 405,106
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,814
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 449,424
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 449,424
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -55,435
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,550
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 34,548
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 23,307
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,241
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 59,002
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,462
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,462
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,512
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,285
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,825
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 918
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 793,277
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 724,381
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 68,893
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 844,559
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 309,007
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,531
D. Služby (účtová skupina 51) 221,208
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 268,413
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 193,068
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 67,957
4. Sociální náklady (527, 528) 7,388
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,079
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,646
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,646
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,675
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,282
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 235,528
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,282
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 28
2. Ostatní náklady (562A) 28
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 297
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 957
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,263
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,545
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,890
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,890
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -55,435
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015