Vytvořte fakturu

HOLLYWOOD COSMETICS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HOLLYWOOD COSMETICS
IČO 17336783
TIN 2020335097
Datum vytvoření 04 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOLLYWOOD COSMETICS
Riazanská 16
83103
Bratislava
Financial information
Zisk -102 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 339,386
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 -17
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) -17
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ -17
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 339,403
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 333,169
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,282
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 323,887
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,008
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,621
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,621
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 387
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 226
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 278
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -52
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 339,386
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -99,379
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,651
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 26,555
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -22,904
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 10,683
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -114,607
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 384
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -114,991
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -102
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 438,765
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 438,765
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 438,673
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 438,673
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 92
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 0
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102
D. Služby (účtová skupina 51) 102
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -102
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -102
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -102
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -102
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255442.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17336783 TIN: 2020335097
 • Sídlo: HOLLYWOOD COSMETICS, Riazanská 16, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Adrian Velický Oslobodenia 59 Žilina-Bánová 25.03.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Adrian Velický 4 250 € (8%) Oslobodenia 59 Žilina-Bánová
  Robert L. Booth 24 435 € (46%) Santa fe Springs California, USA
  Stanislav von Velitzky 24 435 € (46%) Santa Monica 904 03 California, U.S.A.
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.03.1996Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   kompletizácia dovezených kozmetických výrobkov
   Noví spoločníci:
   Adrian Velický Oslobodenia 59 Žilina-Bánová
   Robert L. Booth 9930 Pioneer blvd. 101 Santa fe Springs California, USA
   Stanislav von Velitzky 1114-12th Str. Santa Monica 904 03 California, U.S.A.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Adrian Velický Oslobodenia 59 Žilina-Bánová
   24.03.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám.
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám
   výroba strojového zariadenia pre kozmetický priemysel
   výroba obalov na kozmetické výrobky
   výroba kozmetiky z domácich a dovozových surovín
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Pavlikovská Bartoškova 8 Bratislava
   Rudolf Prochádzka Furdeková 12 Bratislava
   Ľubomír Velický Riazanská 16 Bratislava
   Robert L. Booth 9930 Pioneer blvd. 101 Santa fe Springs California, USA
   Stanislav von Velitzky 1114-12th Str. Santa Monica 904 03 California, U.S.A.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   29.06.1993Nové sidlo:
   Riazanská 16 Bratislava 831 03
   28.06.1993Zrušené sidlo:
   Zelená 4 Bratislava
   04.12.1991Nové obchodné meno:
   HOLLYWOOD COSMETICS, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Zelená 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám.
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám
   výroba strojového zariadenia pre kozmetický priemysel
   výroba obalov na kozmetické výrobky
   výroba kozmetiky z domácich a dovozových surovín
   Noví spoločníci:
   Eva Pavlikovská Bartoškova 8 Bratislava
   Rudolf Prochádzka Furdeková 12 Bratislava
   Ľubomír Velický Riazanská 16 Bratislava
   Robert L. Booth 9930 Pioneer blvd. 101 Santa fe Springs California, USA
   Stanislav von Velitzky 1114-12th Str. Santa Monica 904 03 California, U.S.A.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia