Vytvořte fakturu

Reichspfarrer - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Reichspfarrer
IČO 17336813
TIN 2020332325
DIČ SK2020332325
Datum vytvoření 04 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Reichspfarrer
Na vrátkach 5139
84002
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 48 871 €
Zisk 5 556 €
Kapitál 44 930 €
Vlastní kapitál 19 046 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264284174, 0264533951, 0903458787
Mobile(y) 0903458787
Fax(y) 0264533951
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,311
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 12,237
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,904
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28,311
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,211
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,772
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 790
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,093
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,556
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,100
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 350
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,352
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,252
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 140
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,314
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,646
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 398
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 48,871
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 47,295
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,576
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 41,665
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 32,900
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13
C. Služby (účtová skupina 51) 7,955
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 797
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,206
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,003
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 76
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 76
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -75
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,131
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,575
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,556
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17336813 TIN: 2020332325 DIČ: SK2020332325
 • Sídlo: Reichspfarrer, Na vrátkach 5139, 84002, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Murányi Hurbanova 610/40 Malacky 901 01 25.02.2010
  Rudolf Kovár Koprivnícka 11 Bratislava 841 01 07.08.2000
  Ing. Jozef Csizmazia Hurbanova 43 Malacky 901 01 25.06.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Murányi 1 693 € (25%) Hurbanova 610/40 Malacky 901 01
  Rudolf Kovár 1 693 € (25%) Koprivnícka 11 Bratislava 841 01
  Ing. Jozef Csizmazia 3 386 € (50%) Hurbanova 43 Malacky 901 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Murányi Hurbanova 610/40 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Murányi Hurbanova 610/40 Malacky 901 01
   24.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   30.06.2007Nové sidlo:
   Na vrátkach 5139 Bratislava 840 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Csizmazia Hurbanova 43 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Csizmazia Hurbanova 43 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 25.06.2007
   29.06.2007Zrušené sidlo:
   Gelnická 2 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava
   20.05.2004Noví spoločníci:
   Rudolf Kovár Koprivnícka 11 Bratislava 841 01
   Ing. Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava 831 06
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   19.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Kovár Koprivnícka 11 Bratislava 841 01
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Jozef Pitel Gelnická 2 Bratislava
   Robert Lille Keplergasse 9/10 Wien Rakúsko
   07.08.2000Noví spoločníci:
   Rudolf Kovár Koprivnícka 11 Bratislava 841 01
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Kovár Koprivnícka 11 Bratislava 841 01
   Ing. Pavel Murányi M. Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Gerhardt Friedrich Gruber Wassergasse 12 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Jozef Pitel Gelnická 2 Bratislava
   Gerhardt Friedrich Gruber Wassergasse 12 Wien Rakúsko
   Robert Lille Keplergasse 9/10 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Pitel Gelnická 2 Bratislava
   Gerhardt Friedrich Gruber Wassergasse 12 Wien Rakúsko
   Robert Lille Keplergasse 9/10 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava
   16.03.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   organizovanie výstav a veľtrhov tovarov a technoloógií
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubica Pitlová Gelnická 2 Bratislava
   15.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ obchod s tovarom každého druhu podľa platných právnych predpisov vrátane dovozu a vývozu
   b/ montážne práce podľa platných právnych predpisov
   c/ organizovanie výstav, veľtrhov, reklamná agentúra a činnosti s tým spojené
   d/ vydavateľská činnosť
   e/ sprostredkovanie obchodov podľa platných právnych predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.12.1991Nové obchodné meno:
   Reichspfarrer spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gelnická 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ obchod s tovarom každého druhu podľa platných právnych predpisov vrátane dovozu a vývozu
   b/ montážne práce podľa platných právnych predpisov
   c/ organizovanie výstav, veľtrhov, reklamná agentúra a činnosti s tým spojené
   d/ vydavateľská činnosť
   e/ sprostredkovanie obchodov podľa platných právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Jozef Pitel Gelnická 2 Bratislava
   Gerhardt Friedrich Gruber Wassergasse 12 Wien Rakúsko
   Robert Lille Keplergasse 9/10 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia