Vytvořte fakturu

CEREA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CEREA
IČO 17337143
TIN 2020345338
DIČ SK2020345338
Datum vytvoření 10 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CEREA
Uhrovecká 4
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 743 806 €
Zisk -97 110 €
Kapitál 558 661 €
Vlastní kapitál 189 243 €
Kontaktní informace
Email cerea@slovanet.sk
Telefon(y) 0243415956, 0905385018
Mobile(y) 0903602799, 0905385018
Fax(y) 0243415956
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 553,293
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,000
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 5,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 547,517
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 546,396
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 353,308
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 353,308
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 190,121
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,967
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,109
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 735
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 374
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 776
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 776
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 553,293
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92,134
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,513
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,513
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 18,182
2. Ostatní fondy (427, 42X) 18,182
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 159,909
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 159,909
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -97,110
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 461,159
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 413
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 413
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 54,933
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 47,269
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,269
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,003
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,498
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,064
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 99
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,146
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,146
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,753
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 378,914
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,741,500
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,743,806
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,721,560
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,939
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,307
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,833,740
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,623,413
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,008
D. Služby (účtová skupina 51) 64,354
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 51,937
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 37,046
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,574
4. Sociální náklady (527, 528) 1,317
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 194
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 91
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 91
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 90,134
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,609
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -89,934
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,724
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 17
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,315
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,060
2. Ostatní náklady (562A) 1,060
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 394
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,861
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,295
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -94,229
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -97,110
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17337143 TIN: 2020345338 DIČ: SK2020345338
 • Sídlo: CEREA, Uhrovecká 4, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Juraj Jaška Janotova 8 Bratislava 841 04 01.06.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Jaška 3 320 € (50%) Janotova 8 Bratislava 841 04
  Ing. Miroslav Jaška 3 320 € (50%) Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.09.2014Nové sidlo:
   Uhrovecká 4 Bratislava 841 07
   08.09.2014Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   11.01.2013Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Uhrovecká 4/6080 Bratislava 841 07
   10.01.2013Zrušené sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   01.06.2007Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Jaška Janotova 8 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Jaška Janotova 8 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.06.2007
   31.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrea Seková Š. Králika 6 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Seková Š. Králika 6 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.02.2007
   01.02.2007Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Seková Š. Králika 6 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Seková Š. Králika 6 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 01.02.2007
   31.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Uhrovecká 4 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jaška Uhrovecká 4 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 29.02.2000
   27.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Uhrovecká 4 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jaška Uhrovecká 4 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 29.02.2000
   26.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Klára Križanová Pečnianska 7 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 22.12.2003
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 24.02.2003
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27 Skončenie funkcie: 01.04.2004
   10.05.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06 Skončenie funkcie: 24.02.2003
   07.05.1999Nové sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   06.05.1999Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   24.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   23.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   09.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Jaška Budovateľská 29 Poprad 058 03
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Klára Križanová Pečnianska 7 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 22.12.2003
   08.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   27.03.1997Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj tovaru /obchod s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno vykonávať len s tým povolením/
   poradenská činnosť v oblasti kúpy a predaja rastlinných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Soták Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Šediba Sadová 14 Bernolákovo 900 27 Skončenie funkcie: 01.04.2004
   26.03.1997Zrušené sidlo:
   Krížna 50 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná, sprostredkovateľská, výrobná, poradenská a zahraničnoobchodná činnosť v oblastiach:
   poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov
   krmných zmesí a ich komponentov
   hospodárskych potrieb a iných výrobkov mimo komodít na ktoré treba osobitné povolenie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Baďanský 239 Kvetoslavov
   Jozef Kišš Hlavná 20 Nová Dedinka
   Helena Kiššová Hlavná 20 Nová Dedinka
   Klára Križanová Pečnianská 7 Bratislava
   Ing. Vladimír Soták Šašovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Baďanský
   Jozef Kišš
   Klára Križanová
   Ing. Vladimír Soták
   04.03.1992Noví spoločníci:
   Ing. Ján Baďanský 239 Kvetoslavov
   Jozef Kišš Hlavná 20 Nová Dedinka
   Klára Križanová Pečnianská 7 Bratislava
   Ing. Vladimír Soták Šašovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Baďanský
   Jozef Kišš
   Klára Križanová
   Ing. Vladimír Soták
   03.03.1992Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kišš Hlavná 20 Nová Dedinka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.1991Nové obchodné meno:
   CEREA, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Krížna 50 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná, sprostredkovateľská, výrobná, poradenská a zahraničnoobchodná činnosť v oblastiach:
   poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov
   krmných zmesí a ich komponentov
   hospodárskych potrieb a iných výrobkov mimo komodít na ktoré treba osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Jozef Kišš Hlavná 20 Nová Dedinka
   Helena Kiššová Hlavná 20 Nová Dedinka
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia