Vytvořte fakturu

RELAX-CENTER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RELAX-CENTER
IČO 17337151
TIN 2020883722
DIČ SK2020883722
Datum vytvoření 31 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RELAX-CENTER
Jelačičova 16
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 249 911 €
Zisk -61 951 €
Kapitál 430 869 €
Vlastní kapitál -80 466 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255423591
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 382,932
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 382,932
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,317
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,194
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,653
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 390,126
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -53,969
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 678
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -61,951
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 444,095
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 62,443
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 381,652
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,303
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,478
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 871
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 373,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 249,911
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 222,686
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,200
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,525
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 306,067
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 88,636
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,035
C. Služby (účtová skupina 51) 86,064
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 72,067
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,496
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 45,588
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 181
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -56,156
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 39,151
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,835
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,834
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,835
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -60,991
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -61,951
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17337151 TIN: 2020883722 DIČ: SK2020883722
 • Sídlo: RELAX-CENTER, Jelačičova 16, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Michal Galek Belinského 3 Bratislava 851 01 15.04.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Michal Galek 6 639 € (100%) Belinského 3 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.04.2011Noví spoločníci:
   Michal Galek Belinského 3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Galek Belinského 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.04.2011
   29.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Peter Borš Belinského 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Borš Belinského 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.11.2007
   21.12.2007Noví spoločníci:
   Peter Borš Belinského 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Borš Belinského 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.11.2007
   20.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Viera Žambochová Jedľová 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Viera Žambochová Telocvičná 2717/4 Bratislava
   23.04.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   ubytovacie služby - poskytovanie prechodného ubytovania v rozsahu voľnej živnosti
   07.08.2000Noví spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Viera Žambochová Jedľová 5 Bratislava
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Viera Žambochová Jedľová 5 Bratislava
   24.03.2000Noví spoločníci:
   Viera Žambochová Jedľová 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Žambochová Telocvičná 2717/4 Bratislava
   23.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava
   17.11.1999Noví spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   16.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava
   14.07.1999Noví spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava
   Mgr. Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Mgr. Vlastimil Žamboch Jedľová 5 Bratislava
   13.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   28.05.1999Noví spoločníci:
   Pavol Cako G. Dusíka 41 Trnava
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Ing. Eduard Dinič Miletičova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   27.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Andrej Weissmann Červenákova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Andrej Weissmann Červenákova 10 Bratislava
   11.10.1996Noví spoločníci:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Andrej Weissmann Červenákova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Andrej Weissmann Červenákova 10 Bratislava
   10.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Andrea Majchráková Kríkova 3 Bratislava
   XHELAL PLAKOLLI Jablanička 337/A Priština Juhoslávia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Majchráková Kríkova 3 Bratislava
   19.09.1996Noví spoločníci:
   Andrea Majchráková Kríkova 3 Bratislava
   XHELAL PLAKOLLI Jablanička 337/A Priština Juhoslávia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Majchráková Kríkova 3 Bratislava
   18.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   13.09.1996Noví spoločníci:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Dinič Sekulská 5 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   12.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   10.10.1994Nové sidlo:
   Jelačičova 16 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť-prevádzkovanie nočného baru
   masérske služby
   Noví spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   09.10.1994Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s potravinárskym, priemyselným, drogistickým a spotrebným tovarom
   výroba a predaj potravín a cukrárenských výrobkov
   reštauračné služby, služby rýchleho občerstvenia a prevádzkovania nočného baru
   vykonávanie masáži a erotických masáži
   predaj periodickej a neperiodickej tlače
   požičovňa videokaziet
   Zrušeny spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Karol Tóth Líščie nivy 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.02.1993Noví spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Karol Tóth Líščie nivy 6 Bratislava
   08.02.1993Zrušeny spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Karol Toth Líščie nivy 6 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   RELAX-CENTER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s potravinárskym, priemyselným, drogistickým a spotrebným tovarom
   výroba a predaj potravín a cukrárenských výrobkov
   reštauračné služby, služby rýchleho občerstvenia a prevádzkovania nočného baru
   vykonávanie masáži a erotických masáži
   predaj periodickej a neperiodickej tlače
   požičovňa videokaziet
   Noví spoločníci:
   Milimír Draškovič Tupolevova 12 Bratislava
   Milan Jakubovič Kováčova 344 Bratislava
   Ing. Ladislav Kolesár Ševčenkova 25 Bratislava
   Karol Toth Líščie nivy 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia