Vytvořte fakturu

INSYS - INFORMAČNÉ A LABORATÓRNE SYSTÉMY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INSYS - INFORMAČNÉ A LABORATÓRNE SYSTÉMY
IČO 17337224
TIN 2020344887
DIČ SK2020344887
Datum vytvoření 04 Květen 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INSYS - INFORMAČNÉ A LABORATÓRNE SYSTÉMY
Mlynská dolina
84215
Bratislava
Financial information
Zisk -1 031 €
Kapitál 11 051 €
Vlastní kapitál 11 051 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265426561, 0905823434
Mobile(y) 0905823434
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,021
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,091
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,501
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,501
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,583
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,583
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,583
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,007
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 999
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,930
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,593
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 337
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,021
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,021
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 18,920
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 18,920
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,868
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,559
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,427
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,031
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 0
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 71
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 71
2. Ostatní náklady (562A) 71
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -71
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -71
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,031
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015