Vytvořte fakturu

A P R O - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A P R O
IČO 17337291
TIN 2020297312
Datum vytvoření 18 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A P R O
Palisády 37
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 611 €
Zisk 1 243 €
Kapitál 6 759 €
Vlastní kapitál 6 759 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903473426
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,436
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,494
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,600
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,436
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,363
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -544
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,243
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,073
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,072
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 239
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,353
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,611
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,611
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 806
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 516
C. Služby (účtová skupina 51) 13
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 240
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 33
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,805
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,082
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,723
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,243
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17337291 TIN: 2020297312
 • Sídlo: A P R O, Palisády 37, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava 08.12.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľudmila Smidová 2 100 € (30%) Pečnianska 15/103 Bratislava
  Ing. Peter Pivarči 4 900 € (70%) Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.12.2014Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   Administratívne služby
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Prevádzkovanie športových zariadení
   Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Reklamné a marketingové služby
   Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností vtýchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   Poľnohospodárska činnosť, rastlinná a živočíšna výroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Pivarči Révová 23 Bratislava 851 01
   12.12.2014Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   20.04.1999Nové sidlo:
   Palisády 37 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   19.04.1999Zrušené sidlo:
   Révová 23 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   09.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   08.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Bouška Grösslingova 37 Bratislava
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Bouška Grösslingova 37 Bratislava
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Bouška Grösslingova 37 Bratislava
   Ján Fabana Janka Kráľa 3 Rajec N/rajčiankou
   Ing. Peter Pivarči Révová 23 Bratislava
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   17.06.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   16.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Dovoz a vývoz, nákup a predaj, výroba, montáž, servis, design, poradenská činnosť v oblasti managementu a zahranično-obchodných vzťahov včítane zastupovania firiem, marketing a projektovanie v odboroch JKPOV :
   228 farby
   232-235 plasty
   246 hmoty a náterové farby
   283 polotovary z plastov
   347-348 zdroje svetla a svietidlá
   403 stroje na spracovanie dát
   413 náradie remeselnícke
   414 náradie ručné mechanizované
   416 prostriedky a nástroje brúsenia
   431 sušiarne
   515 stroje na povrchovú úpravu
   519 drevoobrábacie stroje
   549 kovanie a zámky
   557 nábytok kovový
   559 výrobky nožiarske a pomôcky kuchynské
   562 výrobky z plastov pre výrobnú spotrebu
   564 nádoby, náčinie stolné, príbory
   583 kameň prírodný
   605 výrobky piliarske
   606 dýhy a preglejky
   607 dosky
   608 výrobky impregnované
   611 výrobky stavebno-stolárske
   612 prvky pre montované stavby z dreva a ostatných hmôt
   613 obaly drevené a prepravné skrine
   614 výrobky ostatné drevárske
   615 nábytok z dreva a ostatných hmôt /mimo kovový/
   618 výrobky košíkárske
   622 papiere a kartóny
   624 papiere a kartóny zušľachtené
   625 lepenky zušľachtené
   626 kartonáž a obalové prostriedky
   636 sklo osvetlovacie
   637-638 sklo užitkové
   643 keramika ozdobná, užitková, ľudová
   644 porcelán užitkový a ozdobný
   645 výrobky hrnčiarske
   697 textílie bytové
   741 hračky a spoločenské hry
   747 výrobky užitého umenia
   751 výrobky mlýnske
   758 látky vonné a chuťové
   761 produkty mora
   762 ryby upravené a výrobky z rýb
   773 výrobky pekárenské
   U tovaru, na ktorého vývoz a dovoz je potrebné osobitné povolenie, je možné ho vyvážať a dovážať len na základe tohto povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   A P R O spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Révová 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Dovoz a vývoz, nákup a predaj, výroba, montáž, servis, design, poradenská činnosť v oblasti managementu a zahranično-obchodných vzťahov včítane zastupovania firiem, marketing a projektovanie v odboroch JKPOV :
   228 farby
   232-235 plasty
   246 hmoty a náterové farby
   283 polotovary z plastov
   347-348 zdroje svetla a svietidlá
   403 stroje na spracovanie dát
   413 náradie remeselnícke
   414 náradie ručné mechanizované
   416 prostriedky a nástroje brúsenia
   431 sušiarne
   515 stroje na povrchovú úpravu
   519 drevoobrábacie stroje
   549 kovanie a zámky
   557 nábytok kovový
   559 výrobky nožiarske a pomôcky kuchynské
   562 výrobky z plastov pre výrobnú spotrebu
   564 nádoby, náčinie stolné, príbory
   583 kameň prírodný
   605 výrobky piliarske
   606 dýhy a preglejky
   607 dosky
   608 výrobky impregnované
   611 výrobky stavebno-stolárske
   612 prvky pre montované stavby z dreva a ostatných hmôt
   613 obaly drevené a prepravné skrine
   614 výrobky ostatné drevárske
   615 nábytok z dreva a ostatných hmôt /mimo kovový/
   618 výrobky košíkárske
   622 papiere a kartóny
   624 papiere a kartóny zušľachtené
   625 lepenky zušľachtené
   626 kartonáž a obalové prostriedky
   636 sklo osvetlovacie
   637-638 sklo užitkové
   643 keramika ozdobná, užitková, ľudová
   644 porcelán užitkový a ozdobný
   645 výrobky hrnčiarske
   697 textílie bytové
   741 hračky a spoločenské hry
   747 výrobky užitého umenia
   751 výrobky mlýnske
   758 látky vonné a chuťové
   761 produkty mora
   762 ryby upravené a výrobky z rýb
   773 výrobky pekárenské
   U tovaru, na ktorého vývoz a dovoz je potrebné osobitné povolenie, je možné ho vyvážať a dovážať len na základe tohto povolenia.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Bouška Grösslingova 37 Bratislava
   Ján Fabana Janka Kráľa 3 Rajec N/rajčiankou
   Ing. Peter Pivarči Révová 23 Bratislava
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia