Vytvořte fakturu

SLAVONIA Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLAVONIA Bratislava
IČO 17337429
TIN 2020343105
DIČ SK2020343105
Datum vytvoření 17 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLAVONIA Bratislava
Mlynské Nivy 73
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 189 037 €
Zisk -39 414 €
Kapitál 179 620 €
Vlastní kapitál -232 134 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264369622, 0244644188
Mobile(y) +421911770812
Fax(y) 0264284356
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 143,295
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 18,207
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,207
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,207
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 16,000
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 16,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 122,511
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 199
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 199
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 79,759
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 73,059
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,059
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,700
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 42,553
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 131
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 42,422
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,577
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,577
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 143,295
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -189,316
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 82,233
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -238,775
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -238,775
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,414
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 332,611
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 328,485
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 323,464
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 323,464
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,476
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 962
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,752
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 831
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,123
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,123
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 136,067
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 189,037
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 136,067
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 52,970
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 221,923
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 91,350
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,922
D. Služby (účtová skupina 51) 85,935
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 37,788
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 27,614
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,534
4. Sociální náklady (527, 528) 640
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 502
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 500
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 500
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,440
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,486
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,886
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,830
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 119
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 115
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 115
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,687
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,687
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,568
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,454
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -39,414
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17337429 TIN: 2020343105 DIČ: SK2020343105
 • Sídlo: SLAVONIA Bratislava, Mlynské Nivy 73, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01 17.03.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SLAVONIA Baubedarf Gesellschaft m.b.H. 6 640 € (100%) Wien 1110 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.06.2013Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
   19.06.2013Zrušené sidlo:
   Polianky 9 Bratislava 844 37
   30.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   30.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.03.1992
   29.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava
   15.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   14.12.1998Zrušeny spoločníci:
   TECHNOCONSULTA, spol. s r.o. Martanovičova 25 Bratislava
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava
   24.03.1994Nové sidlo:
   Polianky 9 Bratislava 844 37
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva a zákaziek
   prípravné práce pre stavbu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   23.03.1994Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie stavebných, stavebnomontážnych a montážnych prác, predovšetkým na území ČSFR, Rakúska, Poľska, ZSSR /Ukrajiny/
   2/ Výroba stavebných materiálov a výrobkov pre strechy a fasády
   3/ Nákup stavebných materiálov a predaj stavebných materiálov a tovarov ako aj surovín, ktoré súvisia s činnosťou podniku
   4/ Vývoz a dovoz stavebných materiálov a tovarov ako aj služby, súvisiace s predmetom činnosti podniku, okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie
   5/ Technická projekčná a poradenská činnosť pre výrobný a obchodný program spoločnosti s ručením obmedzeným
   6/ Účasť na iných podnikoch, ktoré zodpovedajú cieľu spoločnosti a zriadenie pobočiek doma i v zahraničí.
   Okrem vyššie uvedených činností budespoločnosť uskutočňovať aj obchody aopatrenia, ktoré slúžia k dosiahnutiu cieľuspoločnosti.
   17.12.1991Nové obchodné meno:
   SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie stavebných, stavebnomontážnych a montážnych prác, predovšetkým na území ČSFR, Rakúska, Poľska, ZSSR /Ukrajiny/
   2/ Výroba stavebných materiálov a výrobkov pre strechy a fasády
   3/ Nákup stavebných materiálov a predaj stavebných materiálov a tovarov ako aj surovín, ktoré súvisia s činnosťou podniku
   4/ Vývoz a dovoz stavebných materiálov a tovarov ako aj služby, súvisiace s predmetom činnosti podniku, okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie
   5/ Technická projekčná a poradenská činnosť pre výrobný a obchodný program spoločnosti s ručením obmedzeným
   6/ Účasť na iných podnikoch, ktoré zodpovedajú cieľu spoločnosti a zriadenie pobočiek doma i v zahraničí.
   Okrem vyššie uvedených činností budespoločnosť uskutočňovať aj obchody aopatrenia, ktoré slúžia k dosiahnutiu cieľuspoločnosti.
   Noví spoločníci:
   SLAVONIA Baubedarf Gesellschaft m.b.H. Hauffgasse 3-5 /DG Wien 1110 Rakúska republika
   TECHNOCONSULTA, spol. s r.o. Martanovičova 25 Bratislava
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava