Vytvořte fakturu

IN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IN
IČO 17337704
TIN 2020342115
DIČ SK2020342115
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IN
Kalinčiakova 25
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 057 €
Zisk 215 €
Kapitál 26 274 €
Vlastní kapitál 390 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,657
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,010
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,772
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 21,657
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 605
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,914
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 215
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,052
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,052
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,206
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,360
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,486
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 9,057
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,060
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 997
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,798
C. Služby (účtová skupina 51) 7,873
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -75
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,259
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 187
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 85
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 85
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -84
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,175
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 215
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015