Vytvořte fakturu

VIENNA GATE GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VIENNA GATE GROUP
IČO 17337755
TIN 2020692531
DIČ SK2020692531
Datum vytvoření 09 Prosinec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VIENNA GATE GROUP
Kopčianska 8
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 104 079 €
Zisk -129 449 €
Kapitál 840 753 €
Vlastní kapitál -1 532 086 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,041,313
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 610,145
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,879
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 431,168
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,798
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 16,292
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,458
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 433
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,065,111
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,320,603
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 664,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 664,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 8,655
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 127,764
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,991,573
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -129,449
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,385,714
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 196,812
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,188,902
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,721
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 167
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,694
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,176,320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 104,079
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 87,961
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,118
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 115,016
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 71
C. Služby (účtová skupina 51) 10,464
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 588
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 18,971
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 80,688
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 4,149
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,937
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -10,535
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4,172
X. Úrokové výnosy (662) 107
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4,065
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 121,724
M. Úrokové náklady (562) 103,439
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 18,285
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -117,552
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -128,489
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -129,449
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17337755 TIN: 2020692531 DIČ: SK2020692531
 • Sídlo: VIENNA GATE GROUP, Kopčianska 8, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Barbora JERGOVá predseda Kopčianska 3756/8 Bratislava- Petržalka 851 01 31.10.2012
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.11.2012Nové sidlo:
   Kopčianska 8 Bratislava- Petržalka 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Barbora JERGOVá - predseda predstavenstva Kopčianska 3756/8 Bratislava- Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 31.10.2012
   Roland Cornelis Johannes Bouwman - člen predstavenstva Burgemeester van de Borchstraat 15 Holten 7451 CE Holandské kráľovstvo Vznik funkcie: 31.10.2012
   23.11.2012Zrušené sidlo:
   Kopčianska 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Adolf Balogh - predseda Stará vinárska 7 Bratislava
   Berend Wim Gerrit Wevers - podpredseda predstavenstva Pelmolenweg 6 Rijssen 7461PR Holandsko Vznik funkcie: 01.07.2005
   Roman Balogh - člen predstavenstva Stará vinárska 7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.07.2005
   21.08.2009Nové obchodné meno:
   VIENNA GATE GROUP, a. s.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 10 Bratislava 851 01
   20.08.2009Zrušené obchodné meno:
   MEI Slovakia, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   13.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Berend Wim Gerrit Wevers - podpredseda predstavenstva Pelmolenweg 6 Rijssen 7461PR Holandsko Vznik funkcie: 01.07.2005
   Roman Balogh - člen predstavenstva Stará vinárska 7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.07.2005
   12.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.Ľuboš Fabšič Na hriad-kach 51 Bratislava
   Ing. Ján Kubáň Na hriadkach 49 Bratislava
   30.09.2003Nové obchodné meno:
   MEI Slovakia, a. s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   29.09.2003Zrušené obchodné meno:
   Slovensko-holandská investorská spoločnosť, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papierami
   sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   05.01.2001Nové obchodné meno:
   Slovensko-holandská investorská spoločnosť, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   04.01.2001Zrušené obchodné meno:
   Slovensko - holandská investičná spoločnosť, a. s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzickýcho osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní
   vytváranie a správcovstvo podielových fondov a investičných fondov vrátane investičných privatizačných fondov podľa zákona č. 92/1991 Zb
   15.01.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing.Ľuboš Fabšič Na hriad-kach 51 Bratislava
   Ing. Ján Kubáň Na hriadkach 49 Bratislava
   JUDr. Adolf Balogh - predseda Stará vinárska 7 Bratislava
   14.01.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Adolf Balogh - predseda Stará vinárska 7 Bratislava
   Ing.Ľuboš Fabšič Na hriad-kach 51 Bratislava
   Johannes Antonius Josephus Smit 8102KN Raalte Schow DE 78 Holandsko
   24.05.1996Nové sidlo:
   Sabinovská 14 Bratislava 821 02
   23.05.1996Zrušené sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   03.05.1993Nové obchodné meno:
   Slovensko - holandská investičná spoločnosť, a. s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzickýcho osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní
   vytváranie a správcovstvo podielových fondov a investičných fondov vrátane investičných privatizačných fondov podľa zákona č. 92/1991 Zb
   obchodovanie s cennými papierami
   02.05.1993Zrušené obchodné meno:
   Slovensko-holandská investičná akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Konventná 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   investovanie vlastného kapitálu do akcií spoločností pre podnikateľskú činnosť a kapitálová účasť pri zakladaní podnikateľských spoločností
   investovanie do pozemkov a nehnuteľností
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť pri kapitálových investíciách domáceho, ale najmä zahraničného kapitálu do podnikania na Slovensku (najmä malého a stredného)
   založenie a správcovstvo investičných privatizačných fondov podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Berend Wim Gerrit Wevers Borne Holandsko
   09.12.1991Nové obchodné meno:
   Slovensko-holandská investičná akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Konventná 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   investovanie vlastného kapitálu do akcií spoločností pre podnikateľskú činnosť a kapitálová účasť pri zakladaní podnikateľských spoločností
   investovanie do pozemkov a nehnuteľností
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť pri kapitálových investíciách domáceho, ale najmä zahraničného kapitálu do podnikania na Slovensku (najmä malého a stredného)
   založenie a správcovstvo investičných privatizačných fondov podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Adolf Balogh - predseda Stará vinárska 7 Bratislava
   Ing.Ľuboš Fabšič Na hriad-kach 51 Bratislava
   Berend Wim Gerrit Wevers Borne Holandsko
   Johannes Antonius Josephus Smit 8102KN Raalte Schow DE 78 Holandsko