Vytvořte fakturu

Harvardský dividendový investičný fond Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Harvardský dividendový investičný fond Slovakia
Stav Zničeno
IČO 17337780
Datum vytvoření 12 Prosinec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Harvardský dividendový investičný fond Slovakia
Priemyselná 6
82490
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17337780
 • Sídlo: Harvardský dividendový investičný fond Slovakia, Priemyselná 6, 82490, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Prosinec 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.12.1996Zrušené obchodné meno:
   Harvardský dividendový investičný fond Slovakia a.s.
   Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Zrušeny predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ako aj sústreďovanie peňažných prostriedkov
   použitie investičných bodov a peňažných prostriedkov na nákup cenných papierov, nákup nehnuteľností, hnuteľných vecí, alebo k vkladom podľa zmluvy o tichom spoločenstve, alebo k vkladom na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku
   akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou Fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch a zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch s cieľom zabezpečiť akcionárom Fondu postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda predstavenstva Rustaveliho 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Remák Landauova 34 Bratislava
   17.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Remák Landauova 34 Bratislava
   16.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. JUDr. Vladimír Lexa , CSc. - člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   29.04.1996Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda predstavenstva Rustaveliho 16 Bratislava
   Doc. JUDr. Vladimír Lexa , CSc. - člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   28.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda predstavenstva Rustaveliho 16 Bratislava
   Doc. JUDr. Vladimír Lexa , CSc. - člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   Ing. Eva Michalidesová Ľ. Fullu 9 Bratislava
   15.01.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Michalidesová Ľ. Fullu 9 Bratislava
   14.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Blažíčková - člen predstavenstva a vykonný riaditeľ Mlynarovičova 24 Bratislava
   18.02.1994Nové predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ako aj sústreďovanie peňažných prostriedkov
   použitie investičných bodov a peňažných prostriedkov na nákup cenných papierov, nákup nehnuteľností, hnuteľných vecí, alebo k vkladom podľa zmluvy o tichom spoločenstve, alebo k vkladom na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku
   akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou Fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch a zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch s cieľom zabezpečiť akcionárom Fondu postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Blažíčková - člen predstavenstva a vykonný riaditeľ Mlynarovičova 24 Bratislava
   17.02.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ich použitie k nákupu akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, nákup nehnuteľností a hnuteľností, alebo investícií na základe dohody o tichom spoločenstve, alebo vkladov na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku a akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou Fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch s cieľom zabezpečiť akcionárom postupné a dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Blažíčková - člen predstavenstva a generálny riaditeľ Mlynarovičova 24 Bratislava
   03.12.1993Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Nové predmety činnosti:
   Sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ich použitie k nákupu akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, nákup nehnuteľností a hnuteľností, alebo investícií na základe dohody o tichom spoločenstve, alebo vkladov na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku a akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou Fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch s cieľom zabezpečiť akcionárom postupné a dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Blažíčková - člen predstavenstva a generálny riaditeľ Mlynarovičova 24 Bratislava
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda predstavenstva Rustaveliho 16 Bratislava
   Doc. JUDr. Vladimír Lexa , CSc. - člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   02.12.1993Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od majiteľov investičných kupónov a ich investovanie do akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa Zák.č. 92/1991 Zb.
   správa takto nadobudnutého majetku, s cieľom zabezpečiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále spoločnosti
   sprostredkovanie činnosti v oblasti investičných aktivít
   poradenstvo so zameraním na privatizáciu a na investičnú činnosť
   investície do vecí hnuteľných a nehnuteľných (nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných)
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Blažičková Mehringova 24 Bratislava
   Anna Blažíčková - výkonný riaditeľ Mehringova 24 Bratislava
   JUDr. Marián Slávik - predseda predstavenstva Staré záhrady 24 Bratislava
   Doc.JUDr. Vladimír Lexa , CSc. Belgická 7 Praha 2 Česká republika
   03.06.1993Nový štatutárny orgán:
   Anna Blažíčková - výkonný riaditeľ Mehringova 24 Bratislava
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   Harvardský dividendový investičný fond Slovakia a.s.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od majiteľov investičných kupónov a ich investovanie do akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa Zák.č. 92/1991 Zb.
   správa takto nadobudnutého majetku, s cieľom zabezpečiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále spoločnosti
   sprostredkovanie činnosti v oblasti investičných aktivít
   poradenstvo so zameraním na privatizáciu a na investičnú činnosť
   investície do vecí hnuteľných a nehnuteľných (nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Blažičková Mehringova 24 Bratislava
   JUDr. Marián Slávik - predseda predstavenstva Staré záhrady 24 Bratislava
   Doc.JUDr. Vladimír Lexa , CSc. Belgická 7 Praha 2 Česká republika