Vytvořte fakturu

Harvardský rastový investičný fond Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Harvardský rastový investičný fond Slovakia
Stav Zničeno
IČO 17337798
Datum vytvoření 12 Prosinec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Harvardský rastový investičný fond Slovakia
Priemyselná 6
82490
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17337798
 • Sídlo: Harvardský rastový investičný fond Slovakia, Priemyselná 6, 82490, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Prosinec 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.12.1996Zrušené obchodné meno:
   Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Zrušeny predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ich použitie k nákupu akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa zákona č. 92/1991 Zb., nákup nehnuteľností, hnuteľností alebo investícií na základe dohody o tichom spoločenstve, alebo vkladov na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku a akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. s cieľom zaistiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Hollý - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Rovniankova 4 Bratislava
   Ing. arch. Milan Moncoľ - člen predstavenstva Nám. SNP 14 Bratislava
   Ing. Juraj Vozárik Rovniankova 9 Bratislava
   13.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Vozárik Rovniankova 9 Bratislava
   12.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Dubovská 208 Igram
   03.04.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Hollý - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Rovniankova 4 Bratislava
   Ing. arch. Milan Moncoľ - člen predstavenstva Nám. SNP 14 Bratislava
   02.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Hollý - predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ Rovniankova 4 Bratislava
   Ing. arch. Milan Moncoľ - člen predstavenstva Nám. SNP 14 Bratislava
   16.10.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Dubovská 208 Igram
   15.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Želmíra Smrčková - člen predstavenstva Sibírska 31 Bratislava
   03.05.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Hollý - predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ Rovniankova 4 Bratislava
   Ing. arch. Milan Moncoľ - člen predstavenstva Nám. SNP 14 Bratislava
   JUDr. Želmíra Smrčková - člen predstavenstva Sibírska 31 Bratislava
   02.05.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda Kollárová 41 Prešov
   Ing. Pavol Hollý - výkonný riaditeľ Rovniankova 4 Bratislava
   JUDr. Želmíra Smrčková Sibírska 31 Bratislava
   10.08.1993Nové predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ich použitie k nákupu akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa zákona č. 92/1991 Zb., nákup nehnuteľností, hnuteľností alebo investícií na základe dohody o tichom spoločenstve, alebo vkladov na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku a akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. s cieľom zaistiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Želmíra Smrčková Sibírska 31 Bratislava
   09.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ich použitie k nákupu akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa zákona č. 92/1991 Zb., nákup nehnuteľností, hnuteľností alebo investícií na základe dohody o tichom spoločenstve, alebo vkladov na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku a akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. s cieľom zaistiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Zlatica Široká - náhradný člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   18.05.1993Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Nové predmety činnosti:
   Sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ich použitie k nákupu akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa zákona č. 92/1991 Zb., nákup nehnuteľností, hnuteľností alebo investícií na základe dohody o tichom spoločenstve, alebo vkladov na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku a akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. s cieľom zaistiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu
   17.05.1993Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od majiteľov investičných kupónov a ich investovanie do akcii podnikov privatizovaných v rámci kuponovej privatizácie podľa Zák.č. 92/1991 Zb.
   správa takto nadobudnutého majetku, s cieľom zabezpečiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále spoločnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti investičných aktívit
   poradenstvo so zameraním na privatizáciu a na investičnú činnosť
   investície do vecí hnuteľných a nehnuteľných (nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných)
   18.11.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Hollý - výkonný riaditeľ Rovniankova 4 Bratislava
   RNDr. Zlatica Široká - náhradný člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   17.11.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Hollý - člen predstavenstva Fosterova 4 Bratislava
   Ing. Juraj Široký - vykoný riaditeľ Priekopnícka 30 Bratislava
   12.06.1992Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Hollý - člen predstavenstva Fosterova 4 Bratislava
   11.06.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alfréd Beluch , CSc. - člen Ladislava Szántoa 36 Bratislava
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   Harvardský rastový investičný fond Slovakia a.s.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od majiteľov investičných kupónov a ich investovanie do akcii podnikov privatizovaných v rámci kuponovej privatizácie podľa Zák.č. 92/1991 Zb.
   správa takto nadobudnutého majetku, s cieľom zabezpečiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále spoločnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti investičných aktívit
   poradenstvo so zameraním na privatizáciu a na investičnú činnosť
   investície do vecí hnuteľných a nehnuteľných (nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vladimír Balaník - predseda Kollárová 41 Prešov
   Ing. Alfréd Beluch , CSc. - člen Ladislava Szántoa 36 Bratislava
   Ing. Juraj Široký - vykoný riaditeľ Priekopnícka 30 Bratislava