Vytvořte fakturu

PARTNER TECHNIC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PARTNER TECHNIC
IČO 17337879
TIN 2020293979
DIČ SK2020293979
Datum vytvoření 16 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PARTNER TECHNIC
Nám. Slobody 17
81231
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 922 531 €
Zisk 73 341 €
Kapitál 1 366 433 €
Vlastní kapitál 144 238 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262410904, 0905235859
Mobile(y) 0905581693, 0918644409, 0905235859
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,205,728
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 53,207
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,774
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,774
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 51,433
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 51,433
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,150,473
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 773,620
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 772,646
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 772,646
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 974
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 376,853
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,791
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 351,062
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,048
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,048
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,205,728
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 216,954
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 398
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 398
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 136,576
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 150,523
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -13,947
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,341
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 988,774
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,089
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,089
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) -2,481
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 972,959
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 873,829
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 873,829
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,533
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,988
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,013
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,374
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 222
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,162
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,162
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,913,958
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,922,531
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,913,958
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,573
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,811,905
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,041,754
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 73,026
D. Služby (účtová skupina 51) 294,377
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 385,591
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 278,702
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 97,128
4. Sociální náklady (527, 528) 9,761
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,203
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,699
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,699
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,255
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 110,626
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 504,801
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,760
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 142
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 142
XII. Kurzové zisky (663) 4,618
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,815
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9
2. Ostatní náklady (562A) 9
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14,111
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,695
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,055
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 95,571
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,230
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 22,230
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 73,341
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17337879 TIN: 2020293979 DIČ: SK2020293979
 • Sídlo: PARTNER TECHNIC, Nám. Slobody 17, 81231, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Gabriel Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06 12.01.2010
  Ing. Marek Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06 12.01.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Gabriel Řepka 2 224 € (33.5%) Bieloruská 18 Bratislava 821 06
  Ing. Marek Řepka 2 224 € (33.5%) Bieloruská 18 Bratislava 821 06
  Ing. Ladislav Polčík 2 191 € (33%) Topoľčianska 33 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.08.2010Noví spoločníci:
   Ing. Gabriel Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Marek Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.01.2010
   Ing. Marek Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.01.2010
   27.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Ján Halák Palisády 1 Bratislava
   Ing. Gabriel Řepka Bieloruská 16 Bratislava 821 06
   Ing. Marek Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Flochová Púpavova 3 Bratislava
   27.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Gabriel Řepka Bieloruská 16 Bratislava 821 06
   Ing. Marek Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   26.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   13.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Polčík Topoľčianska 33 Bratislava
   Ján Halák Palisády 1 Bratislava
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Flochová Púpavova 3 Bratislava
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Drozda Stromova 21 Bratislava
   Ján Halák Palisády 1 Bratislava
   Ing. Ladislav Polčík Topoľčianska 33 Bratislava
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   03.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   02.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Drozda Stromova 21 Bratislava
   05.03.1993Nové obchodné meno:
   PARTNER TECHNIC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. Slobody 17 Bratislava 812 31
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj, distribúcia periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Drozda Stromova 21 Bratislava
   04.03.1993Zrušené obchodné meno:
   PARTNER TECHNIC, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   nám. Slobody 17 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj výrobkov vrátane dovozu a vývozu s výnimkou prípadov vyžadujúcich osobitné povolenie
   distribúcia, dovoz, vývoz, kúpa a predaj periodickej a neperiodickej tlače, literatúry, CD, LP a videokaziet z tuzemska a zahraničia
   reprografické práce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.12.1991Nové obchodné meno:
   PARTNER TECHNIC, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   nám. Slobody 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj výrobkov vrátane dovozu a vývozu s výnimkou prípadov vyžadujúcich osobitné povolenie
   distribúcia, dovoz, vývoz, kúpa a predaj periodickej a neperiodickej tlače, literatúry, CD, LP a videokaziet z tuzemska a zahraničia
   reprografické práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Drozda Stromova 21 Bratislava
   Ján Halák Palisády 1 Bratislava
   Ing. Ladislav Polčík Topoľčianska 33 Bratislava
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia