Vytvořte fakturu

ALMATEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALMATEX
IČO 17638275
TIN 2020369659
DIČ SK2020369659
Datum vytvoření 21 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALMATEX
Ostredková 1
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 280 710 €
Zisk 2 015 €
Kapitál 109 908 €
Vlastní kapitál 11 517 €
Kontaktní informace
Email Almatex@almatex.sk
webové stránky http://www.almatex.sk
Telefon(y) +421243422760
Fax(y) 0243411051
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 16,498
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 16,498
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,134
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,901
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,901
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 75,399
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,533
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,215
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,015
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,866
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 17,448
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 37,512
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,205
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,435
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 19,300
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,572
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,906
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 280,710
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 96,896
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 183,765
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 270,643
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 40,455
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 63,678
C. Služby (účtová skupina 51) 25,763
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 131,040
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,980
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,690
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,067
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 150,765
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,408
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,408
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 7,250
M. Úrokové náklady (562) 3,561
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,689
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,842
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,225
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,210
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,015
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17638275 TIN: 2020369659 DIČ: SK2020369659
 • Sídlo: ALMATEX, Ostredková 1, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Březen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Alexandra Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava 21.03.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Alexandra Hroncová 1 328 € (20%) Staré záhrady 26 Bratislava
  Milan Hronec st. 1 328 € (20%) Bratislava
  Milan Hronec ml. 996 € (15%) Bratislava
  Miroslava Hroncová 996 € (15%) Bratislava
  Andrea Hajdinová 996 € (15%) Bratislava
  Igor Hronec 996 € (15%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec ml. Staré záhrady 26 Bratislava
   Miroslava Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Andrea Hajdinová Staré záhrady 26 Bratislava
   Igor Hronec Staré záhrady 26 Bratislava
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Andrea Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Miroslava Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec ml. Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava
   04.02.1997Nové sidlo:
   Ostredková 1 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   čistenie peria
   predaj, servis a opravy šijacích strojov
   03.02.1997Zrušené sidlo:
   Gagarinova 17 Bratislava 821 03
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Alexandra Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Andrea Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Miroslava Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec ml. Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Alexandra Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Miroslava Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec ml. Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava
   21.03.1991Nové obchodné meno:
   ALMATEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gagarinova 17 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba textilnej, koženkovej a koženej galantérie
   drevovýroba
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   výroba bytového kusového textilu
   výroba paplónov, páperových - perových a antialergických výrobkov všetkého druhu
   zahraničnoobchodná činnosť - import, export
   Noví spoločníci:
   Alexandra Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Miroslava Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec ml. Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexandra Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava