Vytvořte fakturu

Global - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Global
Stav V likvidaci
IČO 17638402
TIN 2020334866
DIČ SK2020334866
Datum vytvoření 14 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Global
Hlavná 27/A
91701
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 226 €
Zisk 39 €
Kapitál 15 770 €
Vlastní kapitál 11 588 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,627
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,627
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,998
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,474
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,474
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 524
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,629
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,629
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,627
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,627
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 548
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 548
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,400
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,669
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,269
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 226
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 226
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 159
D. Služby (účtová skupina 51) 75
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 67
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -75
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 28
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -28
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 39
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17638402 TIN: 2020334866 DIČ: SK2020334866
 • Sídlo: Global, Hlavná 27/A, 91701, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Únor 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.06.2008Nové sidlo:
   Hlavná 27/A Trnava 917 01
   Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   výkon činnosti stavebného dozoru
   inžinierska činnosť- obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   administratívne služby
   Noví spoločníci:
   Mgr. Pavol Horňák Tomášikova 5 Trnava 917 01
   Ing. Ján Miklánek Pečnianska 11 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Horňák Tomášiková 5 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 06.06.2008
   Ing. Ján Miklánek Pečnianska 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.06.2008
   12.06.2008Zrušené sidlo:
   Púchovská cesta 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj obuvi a koženej galantérie
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   Tomáš Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   19.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   Tomáš Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   08.12.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj obuvi a koženej galantérie
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   07.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup, zabezpečovanie a predaj priemyselného tovaru /okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie/
   maloobchodná, veľkoobchodná, odbytová a distribučná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám /okrem činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie/
   vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej výroby, zahranično-obchodná činnosť v oblasti spotrebného a baleného potravinárskeho tovaru /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností, pozemkov a priemyselných surovín
   vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti marketingu a počítačových služieb obyvateľstva a organizáciami
   zabezpečovanie, vykonávanie a sprostredkovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Gramata Tbiliská 17 Bratislava
   Ing. Pavol Horňák Mladá Garda 21 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.05.1991Nové sidlo:
   Púchovská cesta 8 Bratislava 831 06
   20.05.1991Zrušené sidlo:
   Park 15 Stupava
   14.02.1991Nové obchodné meno:
   Global, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Park 15 Stupava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup, zabezpečovanie a predaj priemyselného tovaru /okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie/
   maloobchodná, veľkoobchodná, odbytová a distribučná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám /okrem činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie/
   vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej výroby, zahranično-obchodná činnosť v oblasti spotrebného a baleného potravinárskeho tovaru /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností, pozemkov a priemyselných surovín
   vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti marketingu a počítačových služieb obyvateľstva a organizáciami
   zabezpečovanie, vykonávanie a sprostredkovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Gramata Tbiliská 17 Bratislava
   Ing. Pavol Horňák Mladá Garda 21 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia