Vytvořte fakturu

CS-FALCON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CS-FALCON
IČO 17638658
TIN 2020390064
DIČ SK2020390064
Datum vytvoření 04 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CS-FALCON
Voderadská 10
91935
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 436 287 €
Zisk 598 €
Kapitál 159 408 €
Vlastní kapitál 37 528 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243295244, 0903433848
Mobile(y) 0903433848, 0911433848
Fax(y) 0243428967
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 200,115
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 94,924
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 94,924
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 94,924
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 104,102
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,927
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,927
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 87,289
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 83,313
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 83,313
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,976
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,886
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,689
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,197
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,089
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,089
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 200,115
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,960
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,203
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,203
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,348
2. Ostatní fondy (427, 42X) 2,348
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 24,840
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 58,865
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -34,025
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 598
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,155
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 80,202
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,276
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 78,926
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 42,812
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,517
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,517
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,694
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,762
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,236
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,106
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,497
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 39,141
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 436,060
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 436,287
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,096
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 431,964
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 227
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 422,905
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,602
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 226,977
D. Služby (účtová skupina 51) 61,323
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 33,184
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,557
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,413
4. Sociální náklady (527, 528) 214
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 48,954
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 39,179
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 39,179
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,967
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,719
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,382
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 146,158
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,597
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,122
2. Ostatní náklady (562A) 10,122
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,473
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,596
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,786
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,188
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,188
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 598
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17638658 TIN: 2020390064 DIČ: SK2020390064
 • Sídlo: CS-FALCON, Voderadská 10, 91935, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Duben 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.12.2007Nové sidlo:
   Voderadská 10 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
   Nové predmety činnosti:
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   27.12.2007Zrušené sidlo:
   Krajná 49a Bratislava 823 66
   28.08.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   20.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Pavol Virgovič Voderadská 10 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 Vznik funkcie: 26.06.2007
   19.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava 851 04
   Ján Režňák Hviezdoslavová 8 Bernolákovo 900 27
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok 902 01
   František Satko Komenského 28 Modra
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava 841 05
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava
   20.06.2007Noví spoločníci:
   Pavol Virgovič Voderadská 10 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava 851 04
   Ján Režňák Hviezdoslavová 8 Bernolákovo 900 27
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok 902 01
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava 841 05
   19.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Hviezdoslavová 8 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava
   Pavol Virgovič Voderadská 10 Hrnčiarovce nad Parnou
   21.06.2001Noví spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Hviezdoslavová 8 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava
   20.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   09.11.1998Noví spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   František Satko Komenského 28 Modra
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava
   Pavol Virgovič Voderadská 10 Hrnčiarovce nad Parnou
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   František Satko Komenského 28 Modra
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   06.11.1997Nové sidlo:
   Krajná 49a Bratislava 823 66
   05.11.1997Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 823 66
   24.01.1995Noví spoločníci:
   František Satko Komenského 28 Modra
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec
   06.12.1994Noví spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   05.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   07.12.1993Noví spoločníci:
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   06.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Augustín 1. mája 2 Trnava
   Ing. Mária Augustínová 1. mája 2 Trnava
   Ing. Pavol Diener Mladej Gardy 1 Trnava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Božena Silberová Pod Stráňom 4 Banská Bystrica
   Ing. Štefan Tvrdoň Bernoláková 16 Banská Bystrica
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   23.09.1993Nové obchodné meno:
   CS-FALCON, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Božena Silberová Pod Stráňom 4 Banská Bystrica
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   Ing. Štefan Tvrdoň Bernoláková 16 Banská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   22.09.1993Zrušené obchodné meno:
   CS FALCON, spoločnosť s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Susko Ivan Klobučnícka 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Augustínová 1. mája 2 Trnava
   04.04.1991Nové obchodné meno:
   CS FALCON, spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 823 66
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie softwaru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   zlievanie železných a neželezných kovov
   opravy motorových vozidiel a garážovacej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Augustín 1. mája 2 Trnava
   Ing. Mária Augustínová 1. mája 2 Trnava
   Ing. Pavol Diener Mladej Gardy 1 Trnava
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Susko Ivan Klobučnícka 4 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Augustínová 1. mája 2 Trnava