Vytvořte fakturu

MCR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MCR
IČO 17640261
TIN 2020359561
DIČ SK2020359561
Datum vytvoření 18 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MCR
Podhorská 1
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 264 493 €
Zisk 9 059 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903250361, +421903410360, +421903600293, +421948493172
Fax(y) 0244873065
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 69,011
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 41,181
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,181
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 112,059
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,282
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,050
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 100,598
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 181,070
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,802
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 349
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 12,394
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,059
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 152,268
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16,321
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 135,947
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,635
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,059
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,969
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 108,284
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 264,493
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 258,450
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 543
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 251,439
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 68,009
C. Služby (účtová skupina 51) 111,362
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,950
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 414
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 45,174
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,530
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,054
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 79,079
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 629
M. Úrokové náklady (562) 489
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 136
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -624
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,430
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,371
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,059
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17640261 TIN: 2020359561 DIČ: SK2020359561
 • Sídlo: MCR, Podhorská 1, 90001, Modra
 • Datum vytvoření: 18 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra 18.04.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Ján Čintala 7 000 € (100%) Podhorská 1 Modra
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Roller Gelnická 16 Bratislava
   25.07.2007Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra Vznik funkcie: 18.04.1991
   24.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra
   10.07.2001Nové obchodné meno:
   MCR, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra 900 01
   Ladislav Roller Gelnická 16 Bratislava
   09.07.2001Zrušené obchodné meno:
   MCR spoločnosť s ručením obmedeným
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra
   RNDr. Vladimír Mocko , mCSc. 724 Dunajská Lužná
   Ladislav Roller Gelnická 16 Bratislava
   27.09.1993Nové predmety činnosti:
   vývoj programových a technických prostriedkov spracovania informácií
   produkcia a údržba programových a technických prostriedkov spracovania informácií
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra
   26.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj, produkcia a údržba programových a technických prostriedkov spracovania informácií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.04.1991Nové obchodné meno:
   MCR spoločnosť s ručením obmedeným
   Nové sidlo:
   Podhorská 1 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dodávka a sprostredkovanie dodávky technického a programového vybavenia
   technické a programové služby
   vývoj, produkcia a údržba programových a technických prostriedkov spracovania informácií
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra
   RNDr. Vladimír Mocko , mCSc. 724 Dunajská Lužná
   Ladislav Roller Gelnická 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia