Vytvořte fakturu

AVANA, výrobné a obchodné družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Obchodní název AVANA, výrobné a obchodné družstvo
IČO 17640865
TIN 2020357031
DIČ SK2020357031
Datum vytvoření 25 Červen 1991
Company category Družstvo
Sídlo AVANA, výrobné a obchodné družstvo
Mariánska 32/A
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 30 447 €
Zisk -113 648 €
Kapitál 228 215 €
Vlastní kapitál 124 048 €
Kontaktní informace
Email office@avana.sk
Telefon(y) 0264285093, 0264285167, 0264285210, 0902160019, 0903797173
Mobile(y) 0902160019, 0903700566, 0903797173
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,563
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,083
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,083
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,254
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17,595
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,319
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,189
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 39,817
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -110,252
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 23,397
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 23,397
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 739
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 169,802
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -190,542
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -113,648
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 150,069
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 147,012
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,032
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,275
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,335
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 141,370
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,057
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 30,447
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,884
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,563
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 142,916
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 118
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,651
C. Služby (účtová skupina 51) 61,295
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 28,571
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,837
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 35,338
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,106
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -112,469
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -57,180
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 220
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 208
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -219
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -112,688
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -113,648
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016