Vytvořte fakturu

MODRAPEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MODRAPEX
IČO 17642078
TIN 2020382155
DIČ SK2020382155
Datum vytvoření 11 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MODRAPEX
Dolná ulica 6
90001
-
Financial information
Prodej a příjem 786 176 €
Zisk -29 045 €
Kontaktní informace
Email info@drevoskladzahrady.sk
Telefon(y) 0327715291, 0336474422, 0903248802, 0911590596
Mobile(y) +421903248802, +421903648572, +421911262111
Fax(y) 0327715291, 0336474422
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 336,563
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 167,366
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 167,366
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 76,922
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 85,313
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,131
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 167,390
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 111,295
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 588
3. Výrobky (123) - /194/ 35,681
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 75,026
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 36,707
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 34,478
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,478
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,188
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 41
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,388
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,561
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,827
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,807
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,807
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 336,563
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 211,820
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 190,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 42,565
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 42,565
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,045
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 124,743
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,863
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,448
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,415
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 117,780
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 45,063
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,095
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1,032
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,527
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,190
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,702
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,298
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 786,176
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 786,176
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 761,070
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 913
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 547
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 10,168
V. Aktivace (účtová skupina 62) 12,582
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 896
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 807,841
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 632,786
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 55,358
D. Služby (účtová skupina 51) 44,341
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 48,339
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 34,370
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,071
4. Sociální náklady (527, 528) 1,898
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,752
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,571
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,571
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 694
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,665
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,795
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,501
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 488
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,013
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,500
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,165
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -29,045
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17642078 TIN: 2020382155 DIČ: SK2020382155
 • Sídlo: MODRAPEX, Dolná ulica 6, 90001, -
 • Datum vytvoření: 11 Červenec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Urban Mičech Mierová 4 Pezinok 25.05.1999
  Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok 25.05.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Urban Mičech 3 320 € (50%) Mierová 4 Pezinok
  Anna Mičechová 3 320 € (50%) Mierová 4 Pezinok
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.05.1999Noví spoločníci:
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   24.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   17.03.1995Nové obchodné meno:
   MODRAPEX, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   16.03.1995Zrušené obchodné meno:
   MODRAPEX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Guniš Jeremenkova 28 Bratislava
   Erika Gunišová Jeremenkova 28 Bratislava
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.04.1993Nové sidlo:
   Dolná ulica 6 - 8 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s drevom a drevárskymi výrobkami
   obchodná činnosť s potravinárskymi výrobkami
   spracovanie dreva a výroba drevárskych výrobkov
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   04.04.1993Zrušené sidlo:
   Dlhá 6 Modra
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť (dovoz, vývoz, nákup, sprostredkovanie a predaj)
   potravinárskych výrobkov a tovaru
   zeleniny,ovocia,zemiakov a strukovín
   zeleniny a ovocia z dovozu
   výroba a predaj chleba a pekárenskych výrobkov
   bufet
   predaj nábytku,bytových doplnkov a spotrebného tovaru
   nákup, spracovanie a predaj dreva a drevárskych výrobkov (s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie,možno obchodovať len s osobitným povolením)
   11.07.1991Nové obchodné meno:
   MODRAPEX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Dlhá 6 Modra
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť (dovoz, vývoz, nákup, sprostredkovanie a predaj)
   potravinárskych výrobkov a tovaru
   zeleniny,ovocia,zemiakov a strukovín
   zeleniny a ovocia z dovozu
   výroba a predaj chleba a pekárenskych výrobkov
   bufet
   predaj nábytku,bytových doplnkov a spotrebného tovaru
   nákup, spracovanie a predaj dreva a drevárskych výrobkov (s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie,možno obchodovať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Guniš Jeremenkova 28 Bratislava
   Erika Gunišová Jeremenkova 28 Bratislava
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia