Vytvořte fakturu

TERMUS, obchodnoservisné družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TERMUS, obchodnoservisné družstvo
IČO 17642221
TIN 2020683775
Datum vytvoření 19 Srpen 1991
Company category Družstvo
Sídlo TERMUS, obchodnoservisné družstvo
Dunajská Lužná 737
90042
Dunajská Lužná
Financial information
Zisk -559 €
Kapitál 24 582 €
Vlastní kapitál 17 539 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 24,503
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,503
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,519
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,294
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,294
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 124
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 101
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,984
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17,984
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,503
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,980
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 15,128
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 15,128
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,411
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,763
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -352
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -559
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,523
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 67
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 67
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,456
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,253
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,253
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 334
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 258
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 131
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 80
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -78
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -78
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 481
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 481
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -559
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266620.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17642221 TIN: 2020683775
 • Sídlo: TERMUS, obchodnoservisné družstvo, Dunajská Lužná 737, 90042, Dunajská Lužná
 • Datum vytvoření: 19 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Doc.Ing. Ján Lešinský, CSc. predseda 724 Dunajská Lužná 04.12.1997
  RNDr. Vladimír Mocko podpredseda 724 Dunajská Lužná 04.12.1997
  PhDr. Stanislav Bajaník člen 714 Dunajská Lužná 04.12.1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.12.1997Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Ján Lešinský , CSc. - predseda predstavenstva 724 Dunajská Lužná
   RNDr. Vladimír Mocko - podpredseda predstavenstva 724 Dunajská Lužná
   PhDr. Stanislav Bajaník - člen predstavenstva 714 Dunajská Lužná
   03.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Határ - podpredseda
   Ing. Peter Hermann - člen predstavenstva
   Ing. Milan Chalmovský - predseda družstva
   Ing. Michal Varchola - člen predstavenstva
   Ing. Pavol Záhorák - člen predstavensta
   19.08.1991Nové obchodné meno:
   TERMUS, obchodnoservisné družstvo
   Nové sidlo:
   737 Dunajská Lužná
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   je orientovaný predovšetkým na uspokojovanie potrieb bývania svojich členov a potrieb obyvateľov obce. Ide najmä o: spravovanie majetku objektu kotolne na sídlisku, výrobu a dodávku tepla
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Határ - podpredseda
   Ing. Peter Hermann - člen predstavenstva
   Ing. Milan Chalmovský - predseda družstva
   Ing. Michal Varchola - člen predstavenstva
   Ing. Pavol Záhorák - člen predstavensta