Vytvořte fakturu

STANISLAV a SYN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název STANISLAV a SYN
IČO 17642434
TIN 2020362850
DIČ SK2020362850
Datum vytvoření 27 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STANISLAV a SYN
90050
Kráľová pri Senci
Financial information
Prodej a příjem 1 278 969 €
Zisk 8 994 €
Kapitál 319 447 €
Vlastní kapitál 105 202 €
Kontaktní informace
Email stanislavasyn@slovanet.sk
Telefon(y) 0245901411
Mobile(y) 0905254396, 0905735277
Fax(y) 0245901411
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 434,234
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 210,217
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 210,217
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 74,224
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 135,993
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 224,017
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,713
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 19,713
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 158,910
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 158,910
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 158,910
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45,394
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 45,278
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 116
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 434,234
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,195
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,967
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,967
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 124,054
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 800
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 800
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -27,620
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -27,620
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,994
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,125
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,524
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,358
12. Odložený daňový závazek (481A) 4,166
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 177,751
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 113,600
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,600
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,552
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,376
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,061
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,725
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 437
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,850
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,850
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 113,914
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 113,914
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,346,277
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,278,969
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,295,988
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,984
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -67,290
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,287
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,257,225
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 800,465
D. Služby (účtová skupina 51) 271,481
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 147,256
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 108,548
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 37,901
4. Sociální náklady (527, 528) 807
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 37,669
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 37,669
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 136
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 218
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,744
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 180,736
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 18
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,149
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,450
2. Ostatní náklady (562A) 8,450
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 32
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,667
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,130
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,614
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,620
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,927
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -307
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,994
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17642434 TIN: 2020362850 DIČ: SK2020362850
 • Sídlo: STANISLAV a SYN, 90050, Kráľová pri Senci
 • Datum vytvoření: 27 Červen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50 09.09.2014
  Valéria Stanislavová 61 Kráľová pri Senci 09.09.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dušan Stanislav 3 983 € (50%) 541 Kráľová pri Senci 900 50
  Ing. Dušan Stanislav 3 983 € (50%) Kráľová pri Senci
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.09.2014Noví spoločníci:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   Valéria Stanislavová 61 Kráľová pri Senci
   08.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Ildikó Fleisz DonauPressburger Reichsstr. 72 Hainburg 2410 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   21.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   07.05.2011Nové sidlo:
   61 Kráľová pri Senci 900 50
   Noví spoločníci:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   Ildikó Fleisz DonauPressburger Reichsstr. 72 Hainburg 2410 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   06.05.2011Zrušené sidlo:
   41 Kráľová pri Senci 925 24
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ildikó Fleisz 2410 Hainburg / DonauPressburger Reichsstr. 72, Östereich Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ildikó Fleisz 2410 Hainburg / DonauPressburger Reichsstr. 72, Östereich Maďarská republika
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ildikó Fleisz 2410 Hainburg / DonauPressburger Reichsstr. 72, Östereich Maďarská republika
   24.03.1997Noví spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ildikó Fleisz 2410 Hainburg / DonauPressburger Reichsstr. 72, Östereich Maďarská republika
   23.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   31.01.1996Noví spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   30.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Karol Forgáč Turčianska 30 Bratislava
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   André Stephane Lenard 1 Villa George Sand Paríž 16 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Forgáč Turčianska 30 Bratislava
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   06.11.1995Noví spoločníci:
   Karol Forgáč Turčianska 30 Bratislava
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   André Stephane Lenard 1 Villa George Sand Paríž 16 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Forgáč Turčianska 30 Bratislava
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   05.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav Kráľová pri Senci 61 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.02.1994Nové predmety činnosti:
   Výroba a predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov
   Nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   Nákup a predaj potravín, alkoholických, nealkoholických nápojov a tabaku
   10.02.1994Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu všetkého druhu, vo forme veľkoobchodu a maloobchodu, najmä poľnohospodárskych, potravinárskych a potravinárskej technológie včetne zahranično-obchodnej činnosti
   poskytovanie sprostredkovateľských, konzultačných a poradenských služieb súvisiacich s predmetom činnosti vedenej v predchádzajúcich bodoch
   01.12.1992Noví spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav Kráľová pri Senci 61 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.11.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Stanislav Kráľová pri Senci 61 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.06.1991Nové obchodné meno:
   STANISLAV a SYN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   41 Kráľová pri Senci 925 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu všetkého druhu, vo forme veľkoobchodu a maloobchodu, najmä poľnohospodárskych, potravinárskych a potravinárskej technológie včetne zahranično-obchodnej činnosti
   poskytovanie sprostredkovateľských, konzultačných a poradenských služieb súvisiacich s predmetom činnosti vedenej v predchádzajúcich bodoch
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Stanislav Kráľová pri Senci 61 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia