Vytvořte fakturu

START AUTOMATION - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název START AUTOMATION
IČO 17642744
TIN 2020356800
DIČ SK2020356800
Datum vytvoření 24 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo START AUTOMATION
Radlinského 2751
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 318 129 €
Zisk 42 052 €
Kontaktní informace
Email startaut.ma@startaut.sk
webové stránky http://www.startaut.sk
Telefon(y) +421347723837
Mobile(y) +421905447567
Fax(y) 0347743052
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,891
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,891
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,891
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 253,732
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 218,161
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,611
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 255,623
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 177,663
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 54,272
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 54,272
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,428
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 75,911
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 42,052
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 77,960
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 127
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 77,500
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 76,142
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,249
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 109
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 133
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 318,129
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 318,129
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 262,711
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 102,665
C. Služby (účtová skupina 51) 124,145
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 23,995
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 262
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,612
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,032
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 55,418
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 91,319
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
X. Úrokové výnosy (662) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 499
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 498
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -494
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 54,924
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 12,872
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 42,052
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17642744 TIN: 2020356800 DIČ: SK2020356800
 • Sídlo: START AUTOMATION, Radlinského 2751, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 24 Červenec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Rudolf Rehák Š. Čulena 1197/13 Malacky 901 01 29.11.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ART-Ex s.r.o. 54 272 € (100%) Malacky 901 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.12.2009Noví spoločníci:
   ART-Ex s.r.o. Radlinského 2751/1 Malacky 901 01
   22.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mário Horváth Ľuda Zúbka 1179/5 Malacky 901 01
   12.12.2009Noví spoločníci:
   Ing. Mário Horváth Ľuda Zúbka 1179/5 Malacky 901 01
   11.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Rehák Š. Čulena 1197/13 Malacky 901 01
   08.08.2009Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Rehák Š. Čulena 1197/13 Malacky 901 01
   07.08.2009Zrušeny spoločníci:
   ICT AUTOMATISERING N.V. Kopenhagen 9 Barendrecht 2993 LL Holandsko
   NAFTA a.s. Naftárska 965 Gbely
   10.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Rehák Š. Čulena 1197/13 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 29.11.2007
   09.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomislav Pecha Polní 1635 Dubňany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Š.Čulena 1197/13 Malacky Vznik funkcie: 24.07.1991
   11.06.2004Noví spoločníci:
   ICT AUTOMATISERING N.V. Kopenhagen 9 Barendrecht 2993 LL Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomislav Pecha Polní 1635 Dubňany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Š.Čulena 1197/13 Malacky Vznik funkcie: 24.07.1991
   10.06.2004Zrušeny spoločníci:
   ICT AUTOMATISERING B.V. spoločnosť s ručením obmedzeným Rotterdam Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomislav Pecha Konečná 1 Hodonín Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Š.Čulena 1197/13 Malacky
   12.09.1995Nové sidlo:
   Radlinského 2751 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   ICT AUTOMATISERING B.V. spoločnosť s ručením obmedzeným Rotterdam Holandsko
   NAFTA a.s. Naftárska 965 Gbely
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tomislav Pecha Konečná 1 Hodonín Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Š.Čulena 1197/13 Malacky
   11.09.1995Zrušené sidlo:
   Radlinského 2751 Malacky
   Zrušeny spoločníci:
   Nafta štátny podnik Gbely
   ICT Beheer B.V Rotterdam Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.07.1992Noví spoločníci:
   Nafta štátny podnik Gbely
   ICT Beheer B.V Rotterdam Holandsko
   30.07.1992Zrušeny spoločníci:
   Nafta štátny podnik Gbely
   ICT Beheer B.V Rotterdam Holandsko
   24.07.1991Nové obchodné meno:
   START AUTOMATION spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 2751 Malacky
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Projektovanie, výroba, montáž, prevádzka, údržba, servis a opravy elektrických a elektronických systémov vrátane výpočtovej techniky pre technológiu, výrobu, riadenia a administratívu, logistiku a finančnú administratívu naftových, plynárenských a iných priemyslových a technologických celkov a procesov. 2/ Vývoj a integrácia programových prostriedkov v oblasti podľa bodu 1/, vrátane informačných systémov. 3/ Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblastiach podľa bodu 1/ a 2/. 4/ Výskumná činnosť, konzultačná, poradenská a výuková činnosť v oblastiach podľa bodu 1/ a 2/. 5/ Spracovanie systémových analýz pre projektovanie a realizáciu softwerových systémov v oblastiach uvedených v bodoch 1/ a 2/. 6/ Zahranično-obchodná činnosť a zahranično-hospodárske služby, týkajúce sa oblastí činností, uvedených v bodoch 1-5.
   Noví spoločníci:
   Nafta štátny podnik Gbely
   ICT Beheer B.V Rotterdam Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia