Vytvořte fakturu

TINA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TINA
IČO 17642779
TIN 2020362872
DIČ SK2020362872
Datum vytvoření 19 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TINA
Mlynská 9
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 1 224 648 €
Zisk 90 598 €
Kapitál 637 282 €
Vlastní kapitál 399 910 €
Kontaktní informace
Email tina-cafe@stonline.sk
Telefon(y) 0245649375, 0245649374
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 672,371
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 37,748
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 37,748
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,748
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 633,634
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 255,549
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 255,549
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 96,646
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 96,646
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 96,646
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 281,439
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,313
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 278,126
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 989
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 989
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 672,371
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 623,617
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 135,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 390,716
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 390,716
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 90,598
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,754
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 48,754
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 30,277
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,277
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,989
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,271
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,217
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 764,367
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,224,648
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 714,863
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 49,504
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 459,939
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 342
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,106,689
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 884,365
D. Služby (účtová skupina 51) 127,130
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 65,307
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 48,747
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,464
4. Sociální náklady (527, 528) 96
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 949
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,407
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,407
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,531
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 117,959
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -247,128
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 654
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 23
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 23
XII. Kurzové zisky (663) 631
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 621
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 157
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 464
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 33
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 117,992
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 27,394
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 27,394
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 90,598
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17642779 TIN: 2020362872 DIČ: SK2020362872
 • Sídlo: TINA, Mlynská 9, 90301, Senec
 • Datum vytvoření: 19 Červen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob 10.03.1995
  Anna Ondrejkovičová 114 Veľký Grob 03.09.1998
  Denisa Ingeliová Mlynská 430/9 Senec 903 01 24.04.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Tibor Ondrejkovič 3 319 € (50%) 114 Veľký Grob
  Anna Ondrejkovičová 3 319 € (50%) 114 Veľký Grob
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.05.2007Noví spoločníci:
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob 925 27
   Anna Ondrejkovičová 114 Veľký Grob 925 27
   Nový štatutárny orgán:
   Denisa Ingeliová Mlynská 430/9 Senec 903 01 Vznik funkcie: 24.04.2007
   04.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Ondrejkovičová 114 Veľký Grob
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.10.1995Nové predmety činnosti:
   výroba textilných výrobkov
   10.03.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   09.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Ondrejkovič - riaditeľ 114 Veľký Grob
   10.02.1993Nové sidlo:
   Mlynská 9 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba hygienických a kozmetických výrobkov na báze spracov. vaty
   výroba potravinárskych koncentrátov a i.upravených potravín
   spracovanie a balenie poľnohospodárskych plodín
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   výroba drevených obalov
   Noví spoločníci:
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   09.02.1993Zrušené sidlo:
   Senec
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba hygienických a kozmetických výrobkov na spracovacej báze vaty, nevyžadujúcich osobitné povolenie zdravotnej nezávadnosti.
   výroba konfekčných výrobkov
   obchodná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Čaprnka Chmelnického 2 Nitra
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   Ladislav Sládeček Červenej armády 70 Senec
   19.06.1991Nové obchodné meno:
   TINA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Senec
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba hygienických a kozmetických výrobkov na spracovacej báze vaty, nevyžadujúcich osobitné povolenie zdravotnej nezávadnosti.
   výroba konfekčných výrobkov
   obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Čaprnka Chmelnického 2 Nitra
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   Ladislav Sládeček Červenej armády 70 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Ondrejkovič - riaditeľ 114 Veľký Grob