Vytvořte fakturu

VÍNO NATURAL Domin & Kušický - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VÍNO NATURAL Domin & Kušický
IČO 17642817
TIN 2020293506
DIČ SK2020293506
Datum vytvoření 20 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VÍNO NATURAL Domin & Kušický
Poľná 5
99001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 440 394 €
Zisk -53 889 €
Kapitál 1 462 186 €
Vlastní kapitál 1 088 879 €
Kontaktní informace
Email natural@naturalvino.sk
Telefon(y) 0474830507, 0474911145
Fax(y) 0474831115
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,437,228
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 637,323
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 637,323
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 28,070
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 93,628
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 136,939
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 356,380
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 22,306
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 798,605
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 590,039
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17,903
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 271,863
3. Výrobky (123) - /194/ 300,273
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 96,522
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 73,629
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,629
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,893
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 112,044
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,818
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 103,226
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,300
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,300
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,437,228
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,032,489
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 17,262
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 17,262
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,369
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,369
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,067,747
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,089,448
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -21,701
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,889
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,348
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 33,969
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 32,933
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,036
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 30,917
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,441
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,441
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,796
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,515
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,165
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 462
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 462
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 339,391
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 339,391
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 316,901
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 440,394
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 314,444
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,456
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 42,662
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 543
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,289
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 493,207
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 126,353
D. Služby (účtová skupina 51) 91,638
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 112,302
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 80,876
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,971
4. Sociální náklady (527, 528) 4,455
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,408
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 154,292
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 154,292
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,214
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -52,813
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 141,571
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 594
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 594
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 594
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 709
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 626
2. Ostatní náklady (562A) 626
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 77
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -115
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,928
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53,889
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17642817 TIN: 2020293506 DIČ: SK2020293506
 • Sídlo: VÍNO NATURAL Domin & Kušický, Poľná 5, 99001, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Červen 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.12.2010Nové obchodné meno:
   VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Poľná 5 Veľký Krtíš 990 01
   30.11.2010Zrušené obchodné meno:
   NATURAL - ALIMENTÁRIA spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 811 07
   03.09.2008Nové sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 811 07
   02.09.2008Zrušené sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   24.10.2007Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava 811 07
   23.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   05.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava Vznik funkcie: 15.03.2000
   Tibor Kušický Venevská 18 Veľký Krtíš Vznik funkcie: 04.04.2001
   04.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava
   Tibor Kušický Venevská 18 Veľký Krtíš
   04.04.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Kušický Venevská 18 Veľký Krtíš
   03.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Ján Liska Rázusova 38 Lučenec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Liska Rázusova 38 Lučenec
   15.03.2000Nové predmety činnosti:
   potravinársku výrobu a výrobu vína
   poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov, za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Ján Liska Rázusova 38 Lučenec
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava
   Ing. Ján Liska Rázusova 38 Lučenec
   14.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Adamovic Mlynarovičova 8 Bratislava
   Ing. Július David Veternicova 29 Bratislava
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Jozef Mudroch A. Gwerkovej 5 Bratislava
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Domin Fazuľova 2 Bratislava
   18.10.1996Nové sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Adamovic Mlynarovičova 8 Bratislava
   Ing. Július David Veternicova 29 Bratislava
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Jozef Mudroch A. Gwerkovej 5 Bratislava
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   17.10.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Ondrej Kováč Hviezdoslavova 19 Nová Ves nad Žitavou
   08.02.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Ondrej Kováč Hviezdoslavova 19 Nová Ves nad Žitavou
   07.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Agrofrigor spoločný podnik Dunajská Streda
   PD Agrokombinát Lehnice
   PD Agrokombinát Nová Ves nad Žitavou
   PD Majcichov
   PD Rišňovce
   SPD vo Veselom
   07.03.1994Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
   organizovanie kurzov, školení, seminárov
   spracovanie poľnohospodárskych produktov
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Domin Fazuľova 2 Bratislava
   06.03.1994Zrušeny predmety činnosti:
   a/ výroba a predaj vermikompostov, výroba a predaj bakteriálnych kompostov, chov a rozmnožovanie dažďoviek a ich predaj
   b/ rozmnožovanie kmeňov vhodných baktérií pre účely uvedené pod písm. a/ a ich predaj
   c/ realizácia alternatívnej výroby rastlinných a živočíšnych produktov, ich spracovanie do nezávadných biologicky hodnotných potravín a ich predaj
   d/ marketing v celej oblasti uvedenej pod písm. a/ až c/ tohto predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.06.1991Nové obchodné meno:
   NATURAL - ALIMENTÁRIA spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ výroba a predaj vermikompostov, výroba a predaj bakteriálnych kompostov, chov a rozmnožovanie dažďoviek a ich predaj
   b/ rozmnožovanie kmeňov vhodných baktérií pre účely uvedené pod písm. a/ a ich predaj
   c/ realizácia alternatívnej výroby rastlinných a živočíšnych produktov, ich spracovanie do nezávadných biologicky hodnotných potravín a ich predaj
   d/ marketing v celej oblasti uvedenej pod písm. a/ až c/ tohto predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Agrofrigor spoločný podnik Dunajská Streda
   PD Agrokombinát Lehnice
   PD Agrokombinát Nová Ves nad Žitavou
   PD Majcichov
   PD Rišňovce
   SPD vo Veselom
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia