Vytvořte fakturu

M E R K O S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.11.2016
Basic information
Obchodní název M E R K O S
IČO 18046746
TIN 2020664008
Datum vytvoření 11 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M E R K O S
Kupeckého ulica 81
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 1 495 €
Zisk -687 €
Kapitál 4 423 €
Vlastní kapitál -1 360 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336403232, 0903444791, 0336413003
Mobile(y) 0903443232
Date of updating data: 10.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,531
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,437
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,437
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,278
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 159
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 94
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 94
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,531
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -394
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 703
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 83
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 83
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,132
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 890
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,022
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -687
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,810
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 330
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 330
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 115
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 115
Date of updating data: 10.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,495
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,495
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,495
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,618
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 85
D. Služby (účtová skupina 51) 484
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,049
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 780
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 265
4. Sociální náklady (527, 528) 4
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -123
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 926
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -207
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -687
Date of updating data: 10.11.2016
Date of updating data: 10.11.2016