Vytvořte fakturu

EUROPLAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název EUROPLAN
IČO 18047173
TIN 2020362069
DIČ SK2020362069
Datum vytvoření 28 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROPLAN
Hlboká 1
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 15 780 €
Zisk -18 468 €
Kapitál 165 163 €
Vlastní kapitál 46 706 €
Kontaktní informace
Email europlan@europlan.sk
webové stránky http://www.europlan.sk
Telefon(y) +421245649527
Mobile(y) +421905612466
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 81,994
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 81,987
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,702
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,529
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,529
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 173
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 64,285
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 63,427
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 858
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 81,994
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,034
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,131
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 110,834
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -103,703
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,468
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,028
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 274
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 274
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 82,854
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,286
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,286
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 70,586
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 982
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,900
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,780
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,780
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,380
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,163
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 224
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 317
D. Služby (účtová skupina 51) 12,655
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 736
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 736
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,290
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,912
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,383
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,796
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,125
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 55
2. Ostatní náklady (562A) 55
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,070
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,125
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,508
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,468
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • IČO :18047173 TIN: 2020362069 DIČ: SK2020362069
 • Sídlo: EUROPLAN, Hlboká 1, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Datum vytvoření: 28 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Branislav Kadnár Ivanka pri Dunaji 28.08.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Branislav Kadnár 6 639 € (100%) Ivanka pri Dunaji
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.04.2016Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.12.2009Nové obchodné meno:
   EUROPLAN, spol. s r.o.
   31.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kadnár Hlboká 1 Ivanka pri Dunaji Vznik funkcie: 28.08.2001
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Kadnár Hlboká 1 Ivanka pri Dunaji
   30.08.1993Nové sidlo:
   Hlboká 1 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nové predmety činnosti:
   kresličské práce v oblasti strojárstva, elektrotechniky
   konštrukčné práce v elektrotechnike, strojárstve
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie SOFTWARE, - na základe objednávky
   sprostredkovanie obchodu
   28.08.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným