Vytvořte fakturu

VRABLEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VRABLEC
IČO 18047408
TIN 2020378195
Datum vytvoření 19 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VRABLEC
Závod 466
Závod
Financial information
Zisk 2 319 €
Kapitál 237 094 €
Vlastní kapitál 5 053 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948327546, +421948254047, +421948310607, +421948270647
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,755
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,755
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 227,596
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 50
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,028
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 238,351
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,373
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 993
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,578
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,319
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 230,978
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,019
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 228,959
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 654
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 228,185
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 13,117
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,982
C. Služby (účtová skupina 51) 4,816
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 319
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,117
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -12,798
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 16,090
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 16,090
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 16,090
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,973
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 654
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,319
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4251302.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :18047408 TIN: 2020378195
 • Sídlo: VRABLEC, Závod 466, Závod
 • Datum vytvoření: 19 Srpen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72 22.01.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Vrablec 6 639 € (100%) Janáčkova 731 Závod 908 72
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.08.2010Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   10.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Štefan Vrablec Janáčkova 731 Závod
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   03.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72 Vznik funkcie: 22.01.2010
   02.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava 841 07
   Anna Vrablecová Bystrická 8 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.03.2006
   08.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Anna Vrablecová Bystrická 8 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.03.2006
   07.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   25.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky 901 01
   16.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava
   15.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava
   20.11.2003Nové predmety činnosti:
   výroba píliarska
   výroba bytových a dekoratívnych doplnkov z dreva
   výroba drevených obalov a drobných drevených výrobkov
   veľkoobchod a maloobchod so strojmi, prístrojmi a technol. zar.
   veľkoobchod a maloobchod so staveb. mater., drevom, drevár. výr.
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava
   Štefan Vrablec Janáčkova 731 Závod
   19.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   výroba píliarska
   výroba bytových a dekoratívnych doplnkov z dreva
   výroba drevených obalov a drobných drevených výrobkov
   veľkoobchod a maloobchod s potravinami, ovocím a zeleninou
   veľkoobchod a maloobchod so strojmi, prístrojmi a technol. zar.
   veľkoobchod a maloobchod so staveb. mater., drevom, drevár. výr.
   Zrušeny spoločníci:
   Irena Vidová Sokolská 108 Závod 908 72
   Štefan Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky 901 01
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava 841 07
   16.01.2003Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom
   veľkoobchod a maloobchod, s textilom, odevami, obuvou, galantériou
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Irena Vidová Sokolská 108 Závod 908 72
   Štefan Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky 901 01
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky 901 01
   Ing. Pavol Vrablec Janáčkova 731 Závod 908 72
   Ing. Peter Vrablec Bystrická 8 Bratislava 841 07
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Irena Vidová 108 Závod
   Štefan Vrablec 731 Závod
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky
   Ing. Pavol Vrablec 731 Závod
   Ing. Peter Vrablec Nejedlého 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ferdinand Vrablec
   Ing. Pavol Vrablec
   Ing. Peter Vrablec
   30.10.1992Nové predmety činnosti:
   výroba píliarska
   výroba bytových a dekoratívnych doplnkov z dreva
   výroba drevených obalov a drobných drevených výrobkov
   veľkoobchod a maloobchod s potravinami, ovocím a zeleninou
   veľkoobchod a maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom
   veľkoobchod a maloobchod, s textilom, odevami, obuvou, galantériou
   veľkoobchod a maloobchod so strojmi, prístrojmi a technol. zar.
   veľkoobchod a maloobchod so staveb. mater., drevom, drevár. výr.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ferdinand Vrablec
   Ing. Pavol Vrablec
   Ing. Peter Vrablec
   29.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   zastupovanie v obchodných záležitostiach
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.08.1991Nové obchodné meno:
   VRABLEC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   466 Závod
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich osobitné povolenie
   sprostredkovateľská činnosť
   zastupovanie v obchodných záležitostiach
   zahraničnoobchodná činnosť mimo položiek vyžadujúcich povolenie
   Noví spoločníci:
   Irena Vidová 108 Závod
   Štefan Vrablec 731 Závod
   Ing. Ferdinand Vrablec Veľkomoravská 45 Malacky
   Ing. Pavol Vrablec 731 Závod
   Ing. Peter Vrablec Nejedlého 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia