Vytvořte fakturu

H.A.W.K. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název H.A.W.K.
IČO 18048030
TIN 2020360276
DIČ SK2020360276
Datum vytvoření 04 Říjen 1991
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo H.A.W.K.
Potočná 2/A
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 50 954 €
Zisk -24 013 €
Kontaktní informace
Email info@1malokarpatska.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,927
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,927
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,927
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,373
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 27,922
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,451
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 35,300
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -57,555
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 664
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -34,206
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -24,013
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 92,855
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,382
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 90,473
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,286
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) -13,603
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 853
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 69,937
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 50,954
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 50,954
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 64,615
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,045
C. Služby (účtová skupina 51) 24,400
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 267
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,535
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,363
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,005
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,661
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,491
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 10,352
M. Úrokové náklady (562) 7,983
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,369
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10,352
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -24,013
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -24,013
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :18048030 TIN: 2020360276 DIČ: SK2020360276
 • Sídlo: H.A.W.K., Potočná 2/A, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 04 Říjen 1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Waldemar Huczko 0 € (0%) Školská 221/37 Chorvátsky Grob 900 25
  Anna Huczko 0 € (0%) Hlavná 182/131 Pusté Úľany 925 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.11.2008Noví spoločníci:
   Anna Huczko Hlavná 182/131 Pusté Úľany 925 28
   Nový štatutárny orgán:
   Anna Huczko Hlavná 182/131 Pusté Úľany 925 28 Vznik funkcie: 01.11.2008
   13.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hynek Kosař Kupeckého 28 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Hynek Kosař Kupeckého 28 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 04.10.1991
   25.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Waldemar Huczko Školská 221/37 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 04.10.1991
   Ing. Hynek Kosař Kupeckého 28 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 04.10.1991
   20.01.2004Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba a oprava motorových dopravných prostriedkov
   obchodná činnosť s dvojstopovými motorovýcmi vozidlami
   obchodná činnosť v oblasti stavebníctva, stavebných hmôt a stavebno-stolárskych výrobkov
   opravy lodí a stavieb, plávajúcich na vode
   obchodná činnosť v oblasti strojárstva a kovových výrobkov
   19.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
   stavebníctvo - vykonávanie všetkých remeselných činností
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   výroba a oprava motorových dopravných prostriedkov
   oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   údržba a opravy meracej a regulačnej techniky
   opravy a rozvody ústr. kúrenia bez elektroinštalačných prác
   obchodná činnosť s dvojstopovými motorovými vozidlami
   obchodná činnosť v oblasti stavebníctva, stav. hmôt, stav. stol. výrobkov
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   obchodná činnosť s nehnuteľnosťami
   realitné činnosti
   opravy lodí a stavieb plávajúcich na vode
   obchodná činnosť v oblasti strojárstva a kovových výrobkov
   06.03.2001Nové sidlo:
   Potočná 2/A Pezinok 902 01
   05.03.2001Zrušené sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   24.07.2000Noví spoločníci:
   Waldemar Huczko Školská 221/37 Chorvátsky Grob 900 25
   Ing. Hynek Kosař Kupeckého 28 Pezinok 902 01
   23.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Waldemar Huczko Bystrická 3 Pezinok
   Ing. Hynek Kosař Šmidkého 5/43 Pezinok
   28.04.1998Nové sidlo:
   Moyzesova 2 Pezinok 902 01
   27.04.1998Zrušené sidlo:
   Obrancov mieru 51 Pezinok 902 01
   17.05.1993Nové obchodné meno:
   H.A.W.K., v.o.s.
   Nové sidlo:
   Obrancov mieru 51 Pezinok 902 01
   16.05.1993Zrušené obchodné meno:
   HAWK, v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Kupeckého 28 Pezinok
   04.10.1991Nové obchodné meno:
   HAWK, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Kupeckého 28 Pezinok
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
   stavebníctvo - vykonávanie všetkých remeselných činností
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   výroba a oprava motorových dopravných prostriedkov
   oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   údržba a opravy meracej a regulačnej techniky
   opravy a rozvody ústr. kúrenia bez elektroinštalačných prác
   obchodná činnosť s dvojstopovými motorovými vozidlami
   obchodná činnosť v oblasti stavebníctva, stav. hmôt, stav. stol. výrobkov
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   obchodná činnosť s nehnuteľnosťami
   realitné činnosti
   opravy lodí a stavieb plávajúcich na vode
   obchodná činnosť v oblasti strojárstva a kovových výrobkov
   Noví spoločníci:
   Waldemar Huczko Bystrická 3 Pezinok
   Ing. Hynek Kosař Šmidkého 5/43 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci