Vytvořte fakturu

DOKAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DOKAR
IČO 18049087
TIN 2020356877
DIČ SK2020356877
Datum vytvoření 19 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOKAR
90067
Láb
Financial information
Prodej a příjem 162 924 €
Zisk -9 877 €
Kapitál 550 504 €
Vlastní kapitál 2 213 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347790455, 0421347790455
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 528,275
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 528,275
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 48,595
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 66,623
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 35,278
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,052
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,624
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 594,898
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,664
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 19,969
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 19,969
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -17,756
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,877
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 602,562
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 48,773
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,344
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,179
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 10,224
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,051
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,890
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,645
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 529,800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 162,924
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 162,385
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 539
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 167,898
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,879
C. Služby (účtová skupina 51) 16,177
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 121,369
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,267
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,740
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 466
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,974
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 125,329
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,943
M. Úrokové náklady (562) 1,568
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,375
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,943
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,917
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,877
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :18049087 TIN: 2020356877 DIČ: SK2020356877
 • Sídlo: DOKAR, 90067, Láb
 • Datum vytvoření: 19 Září 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Koporec 526 Láb 19.09.1991
  Slávka Kompasová Budatínska 3065/79 Bratislava 851 06 15.12.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavel Koporec 6 639 € (100%) Láb 900 67
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.04.2014Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Koporec 526 Láb 900 67
   23.04.2014Zrušeny spoločníci:
   František Koporec 347 Láb
   04.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Koporec 526 Láb Vznik funkcie: 19.09.1991
   03.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb Vznik funkcie: 19.09.1991
   12.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Slávka Kompasová Budatínska 3065/79 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 15.12.1998
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb Vznik funkcie: 19.09.1991
   11.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Slávka Kompasová Kopčianska 2442/82 Bratislava
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb
   20.01.1999Nové obchodné meno:
   DOKAR, spol.s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   účtovnícke práce
   Noví spoločníci:
   František Koporec 347 Láb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Slávka Kompasová Kopčianska 2442/82 Bratislava
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb
   19.01.1999Zrušené obchodné meno:
   DOKAR, spoločnosť s ručením obmedzeným DOKAR, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   František Koporec 347 Láb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb
   10.12.1993Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s potravinami, spotrebným tovarom, kozmetikou, textilom, stavebnými strojmi a zariadením
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom strojov, mechanizmov a malej mechanizácie
   poradensko-konzultačná činnosť v predmete činnosti
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   výroba asfaltovej modifikovanej hmoty
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb
   09.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, nájom a prenájom tovarov všetkého druhu podľa platného čsl.právneho poriadku
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz je potrebné osobitné povolenie
   stavebná činnosť zameraná najmä na inžinierske objekty, hlavná stavebná výroba a vedľajšia stavebná výroba
   drevovýroba a kovovýroba
   požičovňa strojov, mechanizmov a malej mechanizácie
   váženie vozidiel
   výroba asfaltovej modifikovanej hmoty
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.09.1991Nové obchodné meno:
   DOKAR, spoločnosť s ručením obmedzeným DOKAR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   347 Láb 900 67
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, nájom a prenájom tovarov všetkého druhu podľa platného čsl.právneho poriadku
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz je potrebné osobitné povolenie
   stavebná činnosť zameraná najmä na inžinierske objekty, hlavná stavebná výroba a vedľajšia stavebná výroba
   drevovýroba a kovovýroba
   požičovňa strojov, mechanizmov a malej mechanizácie
   váženie vozidiel
   výroba asfaltovej modifikovanej hmoty
   Noví spoločníci:
   František Koporec 347 Láb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia