Vytvořte fakturu

PERCHLAD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PERCHLAD
IČO 18049974
TIN 2020359022
DIČ SK2020359022
Datum vytvoření 01 Říjen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERCHLAD
Jesenského 37
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 403 551 €
Zisk 3 292 €
Kapitál 298 851 €
Vlastní kapitál 121 590 €
Kontaktní informace
Email perchlad@mail.t-com.sk
Telefon(y) +421336413423, +421336412384
Mobile(y) +421903424105, +421903424106
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 218,513
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 140,606
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 140,606
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 349
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,051
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 139,206
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 76,777
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,309
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,435
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,357
4. Zvířata (124) - /195/ 9,588
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,929
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 48,057
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 48,057
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,057
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,411
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,328
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,083
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,130
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,130
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 218,513
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,840
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,396
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 945
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 945
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 110,568
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 110,568
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,292
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,673
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 95,630
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,091
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 88,539
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) -1,957
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,663
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,663
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 586
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,360
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,215
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -30,611
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,830
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 403,551
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,078
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 157,559
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 206,054
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -19,210
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46,070
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 389,897
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,726
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 87,871
D. Služby (účtová skupina 51) 95,266
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 132,006
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 95,490
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,785
4. Sociální náklady (527, 528) 3,731
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,948
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 62,797
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 62,797
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 283
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,654
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 165,618
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,403
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,583
2. Ostatní náklady (562A) 4,583
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,820
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,402
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,252
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,292
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :18049974 TIN: 2020359022 DIČ: SK2020359022
 • Sídlo: PERCHLAD, Jesenského 37, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 01 Říjen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  František Kovačovský 242 Doľany 01.10.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  František Kovačovský 6 639 € (100%) 242 Doľany
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.06.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   prenájom nehnuteľností nevyžadujúcich živnostenské oprávnenie
   rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou
   služby súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou okrem veterinárnych služieb
   04.08.2003Nový štatutárny orgán:
   František Kovačovský 242 Doľany Vznik funkcie: 01.10.1991
   03.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   František Kovačovský 242 Doľany
   08.01.2002Noví spoločníci:
   František Kovačovský 242 Doľany
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   23.03.1999Noví spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   22.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   07.01.1998Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   02.10.1995Nové sidlo:
   Jesenského 37 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava automatických práčiek a chladiarenských zariadení
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   montáž, oprava a servis veľkokuchynských zariadení
   Noví spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   01.10.1995Zrušené sidlo:
   Jesenského 37 Pezinok
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb :
   servis automatických práčok, ohrievačov vody a chladiarenských zariadení.
   Obchodná činnosť :
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého, na ktoré treba špeciálne povolenia.
   Sprostredkovateľská činnosť :
   sprostredkovateľská činnosť s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami.
   Zrušeny spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   PERCHLAD spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jesenského 37 Pezinok
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb :
   servis automatických práčok, ohrievačov vody a chladiarenských zariadení.
   Obchodná činnosť :
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého, na ktoré treba špeciálne povolenia.
   Sprostredkovateľská činnosť :
   sprostredkovateľská činnosť s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami.
   Noví spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia