Vytvořte fakturu

INTERWELD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.05.2016
Basic information
Obchodní název INTERWELD
IČO 22662537
TIN 2020336912
DIČ SK2020336912
Datum vytvoření 07 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERWELD
Úžiny 16
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 700 271 €
Zisk 41 313 €
Kapitál 404 090 €
Vlastní kapitál 271 690 €
Kontaktní informace
Email interweld@stonline.sk
webové stránky http://www.interweld.sk
Telefon(y) +421244887863, +421244680732, +421244887946, +421244451985
Mobile(y) +421903436877
Fax(y) 0244886073
Date of updating data: 25.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 450,921
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,387
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,387
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,387
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 416,331
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 77,204
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 77,204
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 180,666
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 180,666
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,666
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 158,461
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,414
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 155,047
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,203
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,203
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 450,921
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 304,636
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 38,518
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 188,292
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 188,292
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,313
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 146,285
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 53,981
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 48,289
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 48,289
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,692
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 88,790
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 52,515
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,829
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,446
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,533
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,533
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 981
Date of updating data: 25.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 699,907
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 700,271
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 238,514
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 456,171
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,308
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 278
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 642,341
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 178,064
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,275
D. Služby (účtová skupina 51) 150,015
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 286,832
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 246,763
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 37,441
4. Sociální náklady (527, 528) 2,628
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,713
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,954
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,954
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,488
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,930
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 351,331
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 137
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 137
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 137
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,632
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 62
2. Ostatní náklady (562A) 62
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,570
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,495
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 54,435
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,122
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,122
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 41,313
Date of updating data: 25.05.2016
Date of updating data: 25.05.2016
 • IČO :22662537 TIN: 2020336912 DIČ: SK2020336912
 • Sídlo: INTERWELD, Úžiny 16, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Únor 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Ditta Purkertová Svidnická 7 Bratislava 14.02.1994
  Wolfgang Sunk Etrich-Strasse 19-21 Kottingbrunn 2542 Rakúska republika 01.05.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  TL - Beteiligungsges. m.b.H. 33 194 € (100%) Kottingbrunn 2542 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.05.2014Nové predmety činnosti:
   Povrchová úprava kovových výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Wolfgang Sunk Etrich-Strasse 19-21 Kottingbrunn 2542 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.05.2008
   30.06.2007Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   12.04.2006Noví spoločníci:
   TL - Beteiligungsges. m.b.H. Etrich-Strasse 19-21 Kottingbrunn 2542 Rakúska republika
   14.02.1994Nové sidlo:
   Úžiny 16 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ditta Purkertová Svidnická 7 Bratislava
   10.06.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   07.02.1991Nové obchodné meno:
   INTERWELD spol.s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným