Vytvořte fakturu

JOPI SWISS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.01.2017
Basic information
Obchodní název JOPI SWISS
IČO 30414075
TIN 2020300942
DIČ SK2020300942
Datum vytvoření 04 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JOPI SWISS
Medená 21
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 286 786 €
Zisk 9 826 €
Kontaktní informace
Email jopiswis@stonline.sk
webové stránky http://www.jopiswiss.sk
Telefon(y) +421243642136
Date of updating data: 17.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 153,436
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 18,589
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 18,589
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,664
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,925
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 134,289
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 54,764
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 54,764
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,881
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,881
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,881
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 73,644
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,110
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 72,534
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 558
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 558
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 153,436
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 135,862
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,235
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 1,235
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 116,834
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 116,834
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,826
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,742
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,742
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,224
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,224
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,603
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,381
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,534
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7,832
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 7,832
Date of updating data: 17.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 286,790
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 286,786
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 263,339
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,407
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 40
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 269,210
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 128,890
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,559
D. Služby (účtová skupina 51) 34,117
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 87,870
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 64,420
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,091
4. Sociální náklady (527, 528) 3,359
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 133
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,636
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,636
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,576
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,180
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,284
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,284
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,280
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,296
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,470
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,470
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,826
Date of updating data: 17.01.2017
Date of updating data: 17.01.2017
 • IČO :30414075 TIN: 2020300942 DIČ: SK2020300942
 • Sídlo: JOPI SWISS, Medená 21, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Červenec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ingrid Ághová Grösslingova 60 Bratislava 08.09.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Patrick Michael Piroška 6 639 € (100%) Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.01.2017Nové sidlo:
   Medená 21 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
   26.05.2016Noví spoločníci:
   Patrick Michael Piroška Medená 109/21 Bratislava 811 02
   08.09.1993Nové obchodné meno:
   JOPI SWISS, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj všetkých druhov tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ingrid Ághová Grösslingova 60 Bratislava
   04.07.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným