Vytvořte fakturu

INEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INEST
IČO 30774039
TIN 2020314417
DIČ SK2020314417
Datum vytvoření 27 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INEST
Pribylinská 2
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 157 909 €
Zisk -38 363 €
Kapitál 648 324 €
Vlastní kapitál -25 325 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 643,957
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 309,982
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 309,982
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 21,435
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 102,404
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 186,143
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 333,975
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 273,144
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 273,144
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,484
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,966
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,966
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,518
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,347
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,722
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,625
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 643,957
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,311
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 90,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 668
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 668
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 63,745
2. Ostatní fondy (427, 42X) 63,745
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -96,411
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68,499
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -164,910
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,363
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 617,646
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,763
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,763
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 615,883
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 312,980
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 312,980
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 300,719
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 134,388
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 157,909
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 39,641
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 94,747
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,150
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,371
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 194,369
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 39,911
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 294
D. Služby (účtová skupina 51) 20,429
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,432
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 56,332
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 56,332
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 60,867
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,104
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -36,460
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 73,754
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 115
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 115
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -114
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -36,574
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,789
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,789
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,363
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30774039 TIN: 2020314417 DIČ: SK2020314417
 • Sídlo: INEST, Pribylinská 2, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 22.08.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľuboš Rummel 6 672 € (100%) Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.02.2013Nové predmety činnosti:
   Prenájom hnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.08.2006
   08.06.2009Zrušeny predmety činnosti:
   stolárstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Daniel Kállai 680 Nový Život - Tonkovce 930 38
   Jaroslav Valla Vŕbová 17 Malinovo 900 45
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Kállai 680 Nový Život - Tonkovce 930 38 Vznik funkcie: 23.10.2007
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.08.2006
   Jaroslav Valla Vŕbová 17 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 23.10.2007
   06.12.2007Nové predmety činnosti:
   skladovanie - s výnimkou prevádzkovania verejných skladov
   stolárstvo
   30.10.2007Nové obchodné meno:
   INEST s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Daniel Kállai 680 Nový Život - Tonkovce 930 38
   Jaroslav Valla Vŕbová 17 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Kállai 680 Nový Život - Tonkovce 930 38 Vznik funkcie: 23.10.2007
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.08.2006
   Jaroslav Valla Vŕbová 17 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 23.10.2007
   29.10.2007Zrušené obchodné meno:
   P K P Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.08.2006
   09.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.08.2006
   08.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.01.1994
   25.05.2004Nové sidlo:
   Pribylinská 2 Bratislava 831 04
   24.05.2004Zrušené sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   12.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08
   11.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.01.1994 Skončenie funkcie: 21.11.2003
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.01.1994
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.01.1994 Skončenie funkcie: 21.11.2003
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08
   19.01.1999Nové sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, pričom tieto vozidlá patria inej osobe ako vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08
   18.01.1999Zrušené sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 824 79
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Rajčianska 2 Bratislava
   Ing. Pavel Vítkovský Kpt. Rašu 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Vítkovský Kpt. Rašu 13 Bratislava
   23.03.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane sídliskových celkov/, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Pavel Vítkovský Kpt. Rašu 13 Bratislava
   22.03.1994Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Investorská činnosť
   b/ Inžinierska činnosť, najmä
   priamy výkon odborných činností na príprave stavieb, koordinácia a kontrola realizácie dodávok stavieb a ich častí
   komplexné riadenie investičnej akcie /Project Management/
   riadenie výstavby / Construction Management/
   c/ Činnosť vyššieho dodávateľa
   d/ Dodávateľská činnosť, najmä
   vykonávanie dodávky stavebnej alebo technologickej časti stavieb alebo ich ucelených častí pre iného
   e/ Sprostredkovateľská činnosť
   f/ Obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.03.1993Nové sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 824 79
   04.03.1993Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava
   27.11.1991Nové obchodné meno:
   P K P Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Investorská činnosť
   b/ Inžinierska činnosť, najmä
   priamy výkon odborných činností na príprave stavieb, koordinácia a kontrola realizácie dodávok stavieb a ich častí
   komplexné riadenie investičnej akcie /Project Management/
   riadenie výstavby / Construction Management/
   c/ Činnosť vyššieho dodávateľa
   d/ Dodávateľská činnosť, najmä
   vykonávanie dodávky stavebnej alebo technologickej časti stavieb alebo ich ucelených častí pre iného
   e/ Sprostredkovateľská činnosť
   f/ Obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Peter Széky Rajčianska 2 Bratislava
   Ing. Pavel Vítkovský Kpt. Rašu 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia