Vytvořte fakturu

HARDEX TB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HARDEX TB
IČO 30774071
TIN 2020300062
DIČ SK2020300062
Datum vytvoření 09 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HARDEX TB
Slávičie údolie 26
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 928 €
Zisk -13 868 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 48,125
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 38,381
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 38,381
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 34,428
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,703
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,250
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,522
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 178
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 178
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) -6,146
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 28
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -6,174
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,654
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,175
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,175
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,285
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 194
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 836
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 836
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 222
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 222
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 48,125
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -26,917
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,778
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,778
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,843
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,379
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -27,222
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,491
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 75,042
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 482
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 482
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 74,560
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 919
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 919
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 72,373
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 308
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,933
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,928
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 29,796
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 131
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,721
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 19,924
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,525
D. Služby (účtová skupina 51) 6,516
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,928
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,237
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,491
4. Sociální náklady (527, 528) 200
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,874
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,295
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,295
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 659
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,793
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,169
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 115
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -112
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,905
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,868
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30774071 TIN: 2020300062 DIČ: SK2020300062
 • Sídlo: HARDEX TB, Slávičie údolie 26, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Kuča Slávičie údolie 26 Bratislava 811 02 21.06.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Kuča 6 639 € (100%) Slávičie údolie 26 Bratislava 811 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.01.2015Nové sidlo:
   Slávičie údolie 26 Bratislava 811 02
   09.01.2015Zrušené sidlo:
   Nad Lúčkami 53 Bratislava 841 04
   01.09.2011Nové sidlo:
   Nad Lúčkami 53 Bratislava 841 04
   31.08.2011Zrušené sidlo:
   Edisonova 21 Bratislava 821 04
   11.09.2009Nové sidlo:
   Edisonova 21 Bratislava 821 04
   10.09.2009Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 10 Bratislava 821 04
   04.09.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí, školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   prenájom nehnuteľností spojení s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby
   prenájom strojov, prístrojov, výpočtovej techniky, kopírovacích strojov, tlačiarní, motorových vozidiel a zariadení
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   manipulácia s tovarom
   skladovanie a uskladňovanie s výnimkou verejných skladov
   baliace činnosti
   administratívne práce
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   18.10.2006Nové obchodné meno:
   HARDEX TB, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ivánska cesta 10 Bratislava 821 04
   17.10.2006Zrušené obchodné meno:
   H A R D E X T B , spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   30.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Kučová Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   27.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Slávičie údolie 26 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 21.06.1993
   26.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Ing. Viera Kučová Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Ing. Viera Kučová Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   02.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Viera Kučová Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   01.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Dudášová Lazaretská 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Drábikova 14 Bratislava 851 07
   21.06.1993Nové sidlo:
   Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárskych zariadení
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Dudášová Lazaretská 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Kuča Drábikova 14 Bratislava 851 07
   20.06.1993Zrušené sidlo:
   Duklianska 23 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výkon zastupiteľskej činnosti pre domáce zahraničné podnikateľské subjekty
   Technické a poradenské služby pre domácich a zahraničných klientov
   Zabezpečovanie dovozu a vývozu priemyselného a potravinárskeho tovaru, dovoz strojno-technologických liniek a prístrojov okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Poradenská činnosť v oblasti zahraničnoobchodných vzťahov pre domácu a zahraničnú klientelu
   Výkon obchodnej činnosti vo vlastných obchodných prevádzkach okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Zrušeny spoločníci:
   Firma NEUHARDT GmbH. Oberpisting Muhlsteigsiedlung 3 Waldegg Rakúsko
   Ing. Viera Dudášová Duklianska 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.1991Nové obchodné meno:
   H A R D E X T B , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Duklianska 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výkon zastupiteľskej činnosti pre domáce zahraničné podnikateľské subjekty
   Technické a poradenské služby pre domácich a zahraničných klientov
   Zabezpečovanie dovozu a vývozu priemyselného a potravinárskeho tovaru, dovoz strojno-technologických liniek a prístrojov okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Poradenská činnosť v oblasti zahraničnoobchodných vzťahov pre domácu a zahraničnú klientelu
   Výkon obchodnej činnosti vo vlastných obchodných prevádzkach okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   Firma NEUHARDT GmbH. Oberpisting Muhlsteigsiedlung 3 Waldegg Rakúsko
   Ing. Viera Dudášová Duklianska 23 Bratislava
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia