Vytvořte fakturu

FINCO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FINCO
IČO 30774241
TIN 2020299710
DIČ SK2020299710
Datum vytvoření 27 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINCO
Senická 6
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 600 €
Zisk -26 €
Kapitál 28 623 €
Vlastní kapitál 3 857 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 21,950
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,950
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,916
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,916
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,792
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,792
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,792
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,242
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,152
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 90
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,950
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,831
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,114
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,114
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,119
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,265
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,948
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,948
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 317
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 13,854
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,600
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,600
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,580
D. Služby (účtová skupina 51) 3,580
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 46
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -46
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -26
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30774241 TIN: 2020299710 DIČ: SK2020299710
 • Sídlo: FINCO, Senická 6, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Listopad 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Dušan Mašura Senická 6 Bratislava 811 04 05.06.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Dušan Mašura 6 639 € (100%) Senická 6 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.06.2000Noví spoločníci:
   MUDr. Dušan Mašura Senická 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Dušan Mašura Senická 6 Bratislava 811 04
   04.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Dušan Mašura Senická 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľnosti
   leasing, prenájom strojov a prístrojov
   organizovanie vzdelávacích a preškoľovacích kurzov
   23.02.1996Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti voľnej živnosti
   reklamná a fotografická činnosť
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   22.02.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyšie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   poskytovanie služieb súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom podnikania, predovšetkým odborno-poradenských a konzultačných
   nakladateľská činnosť, vydávanie neperiodických publikácií a vydávanie periodických publikácií po ich registrácií príslušným štátnym orgánom
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná a fotografická činnosť
   prenájom základných prosriedkov - leasing
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   poskytovanie ubytovacích služieb a služieb verejného stravovania
   poskytovanie služieb v oblasti garážovania parkovania a ochrany vozidiel
   výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   montáž a oprava strojov, strojných zariadení a dopravných prostriedkov
   20.11.1991Nové obchodné meno:
   FINCO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Senická 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyšie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   poskytovanie služieb súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom podnikania, predovšetkým odborno-poradenských a konzultačných
   nakladateľská činnosť, vydávanie neperiodických publikácií a vydávanie periodických publikácií po ich registrácií príslušným štátnym orgánom
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná a fotografická činnosť
   prenájom základných prosriedkov - leasing
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   poskytovanie ubytovacích služieb a služieb verejného stravovania
   poskytovanie služieb v oblasti garážovania parkovania a ochrany vozidiel
   výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   montáž a oprava strojov, strojných zariadení a dopravných prostriedkov
   Noví spoločníci:
   Dušan Mašura Senická 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia