Vytvořte fakturu

V I A S P O L - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.07.2016
Basic information
Obchodní název V I A S P O L
Stav Zničeno
IČO 30774357
TIN 2020350211
DIČ SK2020350211
Datum vytvoření 05 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V I A S P O L
Kopčianska 82
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 499 423 €
Zisk -24 476 €
Kapitál 67 394 €
Vlastní kapitál 7 031 €
Kontaktní informace
Email viaspolba@gmail.com
Telefon(y) 0905324515
Fax(y) 0263810718
Date of updating data: 01.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,774
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,774
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,008
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 128,125
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 108,817
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 820
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,393
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 130,899
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,404
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,894
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 6,539
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -24,476
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 132,303
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 129,011
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 56,806
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 11,176
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,778
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 57,251
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,292
Date of updating data: 01.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 499,423
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 494,056
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,200
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,167
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 520,868
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 190,300
C. Služby (účtová skupina 51) 156,455
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 159,421
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,919
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,678
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,400
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -1,933
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,628
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -21,445
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 147,301
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,071
M. Úrokové náklady (562) 854
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,213
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,071
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -23,516
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -24,476
Date of updating data: 01.07.2016
Date of updating data: 01.07.2016
 • IČO :30774357 TIN: 2020350211 DIČ: SK2020350211
 • Sídlo: V I A S P O L, Kopčianska 82, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Prosinec 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.06.2016Zrušené obchodné meno:
   V I A S P O L spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 82 Bratislava 851 01
   19.01.1999Nové sidlo:
   Kopčianska 82 Bratislava 851 01
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   V I A S P O L spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným