Vytvořte fakturu

PORTA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PORTA
IČO 30774675
TIN 2020314439
DIČ SK2020314439
Datum vytvoření 12 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PORTA
Ševčenkova 33
85101
Bratislava
Financial information
Zisk -1 635 €
Kapitál 7 594 €
Vlastní kapitál -157 845 €
Kontaktní informace
Email porta@ba.telecom.sk
webové stránky http://www.porta-ba.sk
Telefon(y) +421263537231
Mobile(y) +421903704796
Fax(y) 0263537232
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,136
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,136
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,312
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -5,322
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -5,322
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,634
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) -850
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ -850
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,674
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -105
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,779
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,136
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -159,576
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 169
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 169
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -132,234
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -132,234
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,150
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,712
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -1
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -1
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 162,271
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,988
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,988
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 98,527
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,152
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 23,749
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,330
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 525
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 442
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 504
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 451
D. Služby (účtová skupina 51) 53
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -504
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -504
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 171
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 171
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -171
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -675
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,635
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :30774675 TIN: 2020314439 DIČ: SK2020314439
 • Sídlo: PORTA, Ševčenkova 33, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Fekete Ševčenkova 33 Bratislava 851 01 17.08.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Fekete 6 639 € (100%) Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.06.2004Nové predmety činnosti:
   výroba oceľových konštrukcií
   zámočníctvo
   výroba kovových debnení betónových prefabrikátov
   výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
   17.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fekete Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava 851 06
   25.03.1998Nové sidlo:
   Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   24.03.1998Zrušené sidlo:
   Budatínska 75 Bratislava 851 06
   06.12.1994Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   05.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   25.01.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie a sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku
   výkon inžinierskej a dodávateľskej činnosti v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava 851 06
   24.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Zabezpečenie a sprostredkovanie vývozných a dovozných dodávok v zmysle platných predpisov v následných komoditách:
   stavebno zámočnícke výrobky
   oceľové výrobky a oceľové konštrukcie
   drevené výrobky, polotovary a konštrukcie
   stavebné diely (prefabrikáty), polotovary a ostatné stavebné hmoty
   technické činnosti a súbory spracovateľského priemyslu
   výrobky potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva
   výrobky polygrafického priemyslu
   výrobky chemického priemyslu
   výrobky spotrebného priemyslu
   výrobky ľudovoumeleckej výroby
   stavebných a montážne profesie
   Sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku.
   Vybavovanie colnej agendy pre čs.dovozcov a vývozcov.
   Výkon inžinierskej dodavateľskej činnosti v oblasti stavebníctva.
   Výkon tlmočníckych a prekladateľských služieb v jazyku nemeckom, anglickom a ruskom.
   Poskytovanie a sprostredkovanie rekreačných a dovolenkových zariadení.
   Sprostredkovanie prenájmu a predaja nehnuteľností.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Čajka Poludníkova 7 Bratislava
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   PORTA spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 75 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Zabezpečenie a sprostredkovanie vývozných a dovozných dodávok v zmysle platných predpisov v následných komoditách:
   stavebno zámočnícke výrobky
   oceľové výrobky a oceľové konštrukcie
   drevené výrobky, polotovary a konštrukcie
   stavebné diely (prefabrikáty), polotovary a ostatné stavebné hmoty
   technické činnosti a súbory spracovateľského priemyslu
   výrobky potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva
   výrobky polygrafického priemyslu
   výrobky chemického priemyslu
   výrobky spotrebného priemyslu
   výrobky ľudovoumeleckej výroby
   stavebných a montážne profesie
   Sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku.
   Vybavovanie colnej agendy pre čs.dovozcov a vývozcov.
   Výkon inžinierskej dodavateľskej činnosti v oblasti stavebníctva.
   Výkon tlmočníckych a prekladateľských služieb v jazyku nemeckom, anglickom a ruskom.
   Poskytovanie a sprostredkovanie rekreačných a dovolenkových zariadení.
   Sprostredkovanie prenájmu a predaja nehnuteľností.
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Čajka Poludníkova 7 Bratislava
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia