Vytvořte fakturu

SZP SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název SZP SK
IČO 30774691
Datum vytvoření 29 Listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SZP SK
Pílová 13
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 45 423 €
Zisk 1 721 €
Kapitál 117 031 €
Vlastní kapitál 692 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262860102, 0262860139
Mobile(y) 0903211033, 0903700428
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 16,614
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 16,614
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,614
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 106,700
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 61,434
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 89
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,383
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 123,314
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,413
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,280
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,280
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,492
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -16,408
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,721
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 120,901
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 109,496
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,787
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,131
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 91,578
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 540
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,865
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 45,423
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 27,538
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,466
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,419
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 42,381
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 18,987
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,062
C. Služby (účtová skupina 51) 10,598
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 117
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,842
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,228
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 547
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,042
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,357
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 361
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 361
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -361
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,681
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,721
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016