Vytvořte fakturu

Fish buffet - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.08.2015
Basic information
Obchodní název Fish buffet
IČO 30774756
TIN 2020314725
DIČ SK2020314725
Datum vytvoření 05 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Fish buffet
Boženy Němcovej 8
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 169 074 €
Zisk -107 735 €
Kapitál 327 280 €
Vlastní kapitál 64 260 €
Kontaktní informace
Email ryba@rybaba.sk
Telefon(y) 0255567910, 0255567911, 0255567913, 0255567914
Fax(y) 0255567917
Date of updating data: 21.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 191,586
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,756
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,756
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,756
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 184,829
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 134,620
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 132,153
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,153
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,467
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 50,209
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -187
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 50,396
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 191,586
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -45,743
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,280
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,280
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 39,626
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 39,626
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,086
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 734,950
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -725,864
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -107,735
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 237,329
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -104
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -104
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,633
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,250
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,250
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 363
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 300
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 227,500
Date of updating data: 21.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 62,565
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 169,074
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 61,379
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,186
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 12,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,509
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 281,407
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 43,298
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 30,607
D. Služby (účtová skupina 51) 86,155
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 53,721
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 40,045
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,091
4. Sociální náklady (527, 528) 585
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 24
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,175
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,175
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 47,537
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,890
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -112,333
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -97,495
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 308
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 308
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -303
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -112,636
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -4,901
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,862
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -107,735
Date of updating data: 21.08.2015
Date of updating data: 21.08.2015
 • IČO :30774756 TIN: 2020314725 DIČ: SK2020314725
 • Sídlo: Fish buffet, Boženy Němcovej 8, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Michal Polák Nevädzova 8 Trnava 917 02 20.12.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  TEDODEL LTD. 13 280 € (100%) Londýn SW9 6JA Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.01.2014Nové obchodné meno:
   Fish buffet s. r. o.
   Nové sidlo:
   Werferova 1/2582 Košice 040 11
   Noví spoločníci:
   TEDODEL LTD. Vassall Road 90 Londýn SW9 6JA Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Michal Polák Nevädzova 8 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 20.12.2013
   14.01.2014Zrušené obchodné meno:
   Ryba, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Košická 4 Bratislava 825 15
   Zrušeny spoločníci:
   Rybar Žilina s.r.o. Hviezdoslavova 5 Žilina 010 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Beniač Svederník 122 Svederník 013 32 Vznik funkcie: 08.03.2012
   Ing. Milan Halás Gaštanová 5 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 08.03.2012
   26.11.2013Noví spoločníci:
   Rybar Žilina s.r.o. Hviezdoslavova 5 Žilina 010 01
   25.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Ryba Žilina, spol. s r.o. Hviezdoslavova 5 Žilina 010 01
   05.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Lipták Rybníky 13 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 08.03.2012
   16.03.2012Noví spoločníci:
   Ryba Žilina, spol. s r.o. Hviezdoslavova 5 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Lipták Rybníky 13 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 08.03.2012
   Ing. Marián Beniač Svederník 122 Svederník 013 32 Vznik funkcie: 08.03.2012
   Ing. Milan Halás Gaštanová 5 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 08.03.2012
   15.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava 821 06
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Jozef Mrva Majerská 9 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Škopec Priehradná 76 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 05.12.1991
   21.01.2006Noví spoločníci:
   Jozef Mrva Majerská 9 Bratislava 821 07
   20.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Mrva Iľjušinova 8 Bratislava 851 01
   27.01.2005Nové sidlo:
   Košická 4 Bratislava 825 15
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska činnosť (pestovanie ovocia a zeleniny, spracovanie ovocia a zeleniny)
   predaj ovocia a zeleniny
   prenájom motorových vozidiel
   výroba lahôdkových šalátov a pochutín
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 05.12.1991
   26.01.2005Zrušené sidlo:
   Košická 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa
   06.06.2002Noví spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa
   05.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   11.12.2000Noví spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Jozef Mrva Iľjušinova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Škopec Priehradná 76 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   10.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   Jozef Mrva Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan Škopec Šustekova ll Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   Jozef Mrva Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan Škopec Šustekova ll Bratislava
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   Jozef Mrva Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan Škopec Šustekova ll Bratislava
   31.08.1992Nové predmety činnosti:
   výroba octu
   úprava morských rýb a morských živočíchov
   skladovanie potravín v mraziarenských komorách
   nákup a predaj tovaru /s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno obchodovať len s týmto povolením
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   Noví spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   Jozef Mrva Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan Škopec Šustekova ll Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   30.08.1992Zrušeny predmety činnosti:
   výroba octu
   úprava morských rýb
   výrobky z rýb a morských zvierat
   obchodná a zahranično-obchodná činnosť v súlade s platnými vyhláškami a predpismi upravujúcimi túto činnosť
   obchodno-poradenská činnosť pri dovoze rýb
   skladovanie potravín v mraziarenských komorách
   realizácia maloobchodnej činnosti vo vlastných predajniach
   Zrušeny spoločníci:
   Marcela GÁLOVÁ Estónska 56 Bratislava
   Dagmar KRTILOVÁ K. Zetkinovej 20 Bratislava
   Jozef MRVA Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan ŠKOPEC Šustekova ll Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   Ryba, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Košická 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba octu
   úprava morských rýb
   výrobky z rýb a morských zvierat
   obchodná a zahranično-obchodná činnosť v súlade s platnými vyhláškami a predpismi upravujúcimi túto činnosť
   obchodno-poradenská činnosť pri dovoze rýb
   skladovanie potravín v mraziarenských komorách
   realizácia maloobchodnej činnosti vo vlastných predajniach
   Noví spoločníci:
   Marcela GÁLOVÁ Estónska 56 Bratislava
   Dagmar KRTILOVÁ K. Zetkinovej 20 Bratislava
   Jozef MRVA Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan ŠKOPEC Šustekova ll Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia